Naturvård

Välkommen till Lerums kommuns sida om natur!

Vi har stor anledning att känna oss stolta över vår natur i Lerum. I kommunen finns många vackra miljöer som är värdefulla både för invånarna och för biologisk mångfald. Några av de mest intressanta och värdefulla miljöerna är landskap med gamla, grova träd. Vi har också rikligt med lövskogar, sjöar och strömmande vattendrag.

Naturvårdsarbetet är en viktig del i visionen att Lerum ska vara Sveriges ledande miljökommun 2025. Kommunens arbete med naturvård utgår från Naturvårdsprogram för Lerums kommun. Läs mer om naturvårdsprogrammet här.

Besök gärna våra fina naturområden! Läs mer om våra naturreservat och andra naturområden här.