Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Kommunens naturvårdsarbete

Naturvårdsarbetet utgår från Lerums kommuns naturvårdsprogram.

 Läs mer om naturvårdsprogrammet här. Vi har också nationella, regionala och lokala miljömål att förhålla oss till. Dessutom finns det lagar som reglerar skydd av naturområden och arter.

Inom kommunens verksamheter arbetar vi med att utveckla hanteringen av naturvärden. Det kan handla om hur vi sköter den kommunägda marken, hur vi tar hänsyn till naturvärden i planeringen av nya bostäder, skolor, vägar med mera och hur vi informerar om den natur som finns i kommunen.

 

Inventeringar och projekt

Vi arbetar med inventeringar för att lära oss mer om vilka arter vi har i kommunen, och var de finns. Vissa arter är skyddade eller hotade och det är extra viktigt att veta var dessa finns, så att vi kan ta hänsyn till dem i planering, exploatering och skötsel av mark.

Vi arbetar också med olika naturvårdsprojekt för att gynna biologisk mångfald och för att visa upp naturen för kommuninvånare och besökare. Läs mer om våra inventeringar och projekt här.