Inventeringar och projekt

Lerums kommun vill ständigt öka kunskapen om naturen. Det är viktigt för att vi tillsammans ska kunna bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.

Därför inventerar vi naturen omkring oss. Här nedan kan du läsa om våra pågående och genomförda inventeringar och projekt.

Pågående inventeringar och projekt:

Genomförda inventeringar och projekt: