Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Inventering av fladdermöss

Stilla och ljumma sommarnätter under 2012 och 2013 inventerades fladdermöss på 22 olika platser i kommunen. 10 fladdermusarter hittades och nu finns totalt 11 arter noterade i kommunen.

Många fladdermöss i Lerum

Med 11 arter totalt hör Lerums kommun till de artrikare i Göteborgstrakten och övriga västra Västergötland. Detta beror sannolikt på rikedomen av lövskogsbestånd i kombination med de många sjö- och åmiljöerna. De artrikaste platserna var lövskogsrika områden invid Mjörn, Aspen Sävelången och längs Säveån.

Fladdermöss är däggdjur och i Sverige finns 19 av världens alla 1200 arter. De svenska arterna är anpassade att fånga och äta insekter. Fladdermöss går i dvala under den kalla och mörka årstiden och behöver då övervintringsplatser. Områden med närhet till lövskog med gamla träd, öppna marker, vattenområden och gamla byggnader är miljöer som har stor potential att hysa fladdermöss. Alla fladdermöss i Sverige är fridlysta och de är skyddade genom EU:s art- och habitatdirektiv.

Inventeringen genomfördes som ett samarbete mellan Lerums och Härryda kommuner, med stöd av Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård. Tidigare har områden i bland annat Härskogen inventerats i samband med studier inför etablering av vindkraft.