Naturvärdesinventering

I samband med en uppdatering av naturvårdsprogrammet som tas fram av Lerums kommun och som finansieras med LONA-bidrag genomförs nu en naturvärdesinventering.

I en förstudie har områden inom Lerums kommun med kända naturvärden pekats ut och klassificerats och ett urval av dessa områden ska även besökas ute i fält för en närmare bedömning. Inventeringar har genomförts i södra delen av kommunen under hösten 2017 och vidare inventeringar av andra delar i kommunen kommer att ske under våren 2018.

Här kan du läsa mer om naturvårdsprogrammet.

LONA logga