Naturvårdsprogram

Just nu pågår en uppdatering av Naturvårdsprogrammet som beräknas vara färdig under 2018. Projektet finansieras med LONA-bidrag från Naturvårdsverket.

Naturvårdsprogrammet är en viktig utgångspunkt för kommunens naturvårdsarbete. Den anger förhållningssätt och mål för naturvård och friluftsliv. Naturvårdsprogrammet antogs av Kommunfullmäktige 2010 och ska uppdateras vart femte år. 

Naturvårdsprogrammet anger följande förhållningssätt:

  • Naturen i Lerum ska hanteras på ett sådant sätt att vi bidrar till att nå de nationella och regionala miljömålen.
  • Naturvårdsarbetet i Lerum ska bidra till att uppfylla visionen att bli Sveriges ledande miljökommun.
  • Alla boende och besökare i Lerums kommun ska ha god tillgång till rik natur för upplevelser och rekreation.
  • Boende, besökare, politiker och tjänstemän ska på ett lätt sätt kunna finna information om och ha god kunskap om de naturvärden som finns i kommunen.

Gällande Naturvårdsprogram med lokala miljömål hittar du att läsa under ladda hem, längst ner på denna sida.

Programmet redovisar också områden som har pekats ut på grund av sina höga värden för friluftsliv och naturvård. Karta över dessa områden hittar du om du klickar på kartsidan under "mer information".

 

Lona logga