Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Naturvårdsprogram

Naturvårdsprogrammet för Lerums kommun beslutades av kommunstyrelsen den 16 december 2020. Programmet gäller 2021-2025. Projektet har delfinansierats med LONA-bidrag från Naturvårdsverket.

 

Lona logga

Naturvårdsprogrammet är en viktig utgångspunkt för kommunens naturvårdsarbete. Det anger förhållningssätt och mål för naturvård och friluftsliv, samt åtgärder för att uppnå målen.

Målen för Lerums kommuns naturvårdsprogram är:

  • Kommunens vetenskapliga och rekreativa naturvärden ska vara välkända.
  • Lokala miljömål ska finnas, som säkerställer kommunens natur- och friluftsvärden.
  • Insikt och rutiner ska finnas, som säkerställer att kommunens natur- och friluftsvärden inte minskar.

Gällande naturvårdsprogram med lokala miljömål och åtgärder hittar du att läsa under Ladda hem, längst ner på denna sida.
Kartor som visar områden som har pekats ut på grund av sina höga värden för friluftsliv och naturvård finns i kommunens karta, Lerumskartan. I kartan kan du även se klassning och motivering för varje område. Naturvårdsprogrammet hittar du under rubriken Bygga, bo och miljö i Lerumskartan. Länk till Lerumskartan hittar du längst ner på denna sida. 

Mer information