Inventeringar

Vi vill ständigt öka kunskapen om naturen i Lerums kommun. Det är viktigt för att vi tillsammans ska kunna bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Därför inventerar vi naturen omkring oss. I menyn till vänster hittar du rapporter från olika inventeringar av områden, naturtyper, växter och djur.

Länsstyrelsen och skogsstyrelsen inventerar naturvärden ur ett regionalt perspektiv.
Klicka på länkarna nedan för att läsa om deras inventeringar.

Länsstyrelsen

Skogsstyrelsen