Projekt

Vi driver olika projekt för att utveckla vår kunskap om naturen i kommunen, projekt för att sprida kunskap hos medborgare, besökare och inom den kommunala verksamheten. Projekten kan också gå ut på att utveckla den löpande verksamheten och bli bättre på det vi gör. Vi har också samarbetesprojekt med andra kommuner och organisationer.

Läs gärna mer om projekt vi varit med i och om vad som är på gång i menyn till vänster.