Nedtagning av träd

Träd och växtlighet är värdefull och sparas i möjligaste mån om de inte utgör någon fara. Generellt är kommunen restriktiv med att fälla träd. Om trädet står inom detaljplan kan det finnas bestämmelser som reglerar trädfällning. I vissa fall kan marklov krävas. Träd kan också vara skyddade genom att de står inom strandskydd eller i en allé.

Att löv och fröer från kommunens träd blåser in på privatägd tomtmark eller att träd står i vägen för parabolantenner, solen eller stör utsikten anses inte som tillräckliga skäl.
Kriterier som vi tar hänsyn till vid bedömning av trädfällning är:Trädets kondition och värde, riskbedömning av trädets farlighet för allmänhet eller fastighetsägare.

  • Trädets betydelse för området, vilken funktion fyller det?
  • Trädets värde för biologisk mångfald, kulturmiljö, rekreation och stadsbild.
  • Stod trädet där när fastigheten byggdes/köptes?
  • Ålder och storlek. Om trädet faller under kategorin skyddsvärda träd gäller särskilda regler. Läs mer om skyddsvärda träd genom att klicka här.

Ansökan om nedtagning av träd

Om ni har önskemål om nedtagning av träd på kommunens mark, fyll i nedanstående blankett. Om vi bedömer att ett träd bör tas ned av kommunen så planeras åtgärden in under följande vinterhalvår.

Observera att du också behöver medgivande av berörda grannar. Berörd granne är exempelvis person som från sin fastighet kan se trädet/träden eller övrigt berörs av eventuell nedtagning, till exempel genom att marken används som barnens lekplats. Du ska informera grannarna innan åtgärden påbörjas.

Står träden på någon annan plats, som bredvid ett hus eller annan fastighet ska du vända dig till fastighetsägaren.

Att på eget initiativ ta ner träd på kommunal mark utan kommunens godkännande klassas som egenmäktigt förfarande.

Kostnad för trädfällning

Det är du som ansöker om att fälla träd på kommunens mark som betalar för att fälla och forsla bort de träd som tas ner. Arbetet ska utföras av utbildad personal med F-skattsedel, ansvarsförsäkring samt utbildning på trädfällning med motorsåg.

Krävs marklov eller dispens står du även för den kostnaden.

Ansök om trädfällning

Ansökan om trädfällning görs företrädelsevis via webbformuläret nedan. Är du osäker på fastighetsbeteckningar - kontakta vårt kundcenter Komin, 0302-52 10 00 eller komin@lerum.se. Det går även att fylla i och skriva ut blanketten nedan och skicka in den.

Trädfällning