Lekplats Ryttarebacksvägen

Lekplatsen på Ryttarebacksvägen i Lerum har kompletterats med nya lekredskap och markunderlag.

Gungor på lekplatsGungor på lekplatsen vid Ryttarebacksvägen Foto av: Anna-Carin SvenssonLektunnel i form av en groda på lekplatsGroda på lekplatsen vid Ryttarebacksvägen Foto av: Anna-Carin Svensson