Lekplats Hultgrens Väg

Vid Hultgrens Väg har kommunen byggt en tillgänglighetsanpassad lekplats. Lekplatsen är designad för att möta så många användargrupper som möjligt. Stora ytor, stabila lekredskap och starkare färgsättning för att alla ska kunna använda den.

Företaget Lappset som levererat produkter till lekplatsen har lagt ut en film om lekplatsen på YouTube.
Klicka här så kommer du till filmen.

Lekplats vid Hultgrens vägFoto av: Anna-Carin Svensson

Lekplats på Hultgrens vägFoto av: Anna-Carin Svensson