Var vill du se fler offentliga toaletter?

Tycker du att det behövs fler offentliga toaletter i vår kommun? Svara på enkäten och tala om var du skulle vilja att det fanns möjlighet att lätta på trycket.

Ibland kanske du upplever att det saknas en toalett på en plats du besöker i kommunen. Det kan vara vid en lekplats, ett naturområde, en idrottsplats eller annat. På många platser finns möjlighet att hitta en toalett inom räckhåll, men ibland kanske det saknas på en plats där behovet finns.

Svara på enkäten och tala om var du tycker att det skulle vara bra att det fanns en offentlig toalett. Kommunen kommer att undersöka de olika platserna och utreda vilka behov som är möjliga att möta. Du kan svara på enkäten till den sista april 2017. Tack för hjälpen.