Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Badsjöar och vattentemperatur

Vattentemperaturer
Badplats Temperatur Senaste avläsning
Annesjöbadet (Annesjön) 13.9 C 2021-09-18 klockan 16.30
Aspenäsbadet (Aspen) 15.4 C 2021-09-18 klockan 15.45
Brännabbenbadet (Torskabotten) 15.1 C 2021-09-18 klockan 16.30
Hjällsnäsbadet (Mjörn) 14.8 C 2021-09-18 klockan 16.30
Hyltorna/ Drängseredsbadet (Sävelången) 15.5 C 2021-09-18 klockan 16.45
Prästens brygga, Mjörn 14.9 C 2021-09-18 klockan 16.45
Stamsjöbadet (Lilla Stamsjön) 15.2 C 2021-09-18 klockan 16.15
Stora Lövsjöbadet (Stora Lövsjön) 14.8 C 2021-09-18 klockan 15.45
Vällsjöbadet (Vällsjön) 14.6 C 2021-09-18 klockan 16.45

I Lerums kommun finns många möjligheter till friluftsbad. Kommunen ansvarar för drift, skötsel och provtagning på elva av badplatserna. För de sjöar som har kommunal badplats presenteras aktuell badtemperatur här under badsäsongen.

För de sjöar som har kommunal badplats presenteras aktuella badtemperaturer i sjön här på webbplatsen under badsäsongen. Vi har sensorer som mäter temperaturen cirka en meter ner i vattnet och skickar informationen en gång i timmen.

På badplatserna finns också bryggor, torrtoaletter, sopkärl med mera.
De elva badplatserna är:

 • Aspenäsbadet, sjön Aspen.
 • Drängseredsbadet, sjön Sävelången.
 • Stamsjöbadet, sjön Lilla Stamsjön.
 • Annesjöbadet, sjön Annesjön.
 • Hyltornabadet, sjön Sävelången.
 • Nääsbadet, sjön Sävelången.
 • Prästens brygga, sjön Mjörn.
 • Stora Lövsjöbadet, sjön Stora Lövsjön.
 • Brännabbenbadet, sjön Torskabotten.
 • Hjällsnäsbadet, sjön Mjörn.
 • Vällsjöbadet, sjön Vällsjön.

EU-bad

EU-bad är större offentliga badplatser med ett snitt på ungefär 200 badande per dag under badsäsongen. EU-bad har krav på provtagning av vattnet och inrapportering till Naturvårdsverket och EU. Aspenäsbadet, Drängseredsbadet och Stamsjöbadet är EU-bad i Lerums kommun.

Provtagning

Kommunen tar regelbundna vattenprover vid de elva offentliga badplatserna under badsäsongen. Minst fyra prover tas vid varje badplats. Det första provet tas innan badsäsongens start i juni och sedan tas två prover i juli och ett i augusti.

Vattenprovresultaten från de föregående fyra årens badsäsonger ligger till grund för badens klassificering: utmärkt, bra, tillfredsställande eller dåligt. Skyltar visar vilken klassning, vattenkvalitet ett badvatten har, och badvattenklassificeringen ändras inte under innevarande badsäsong. Undantaget är om badvattenkvaliteten bedöms vara dålig utifrån senaste provtagningen, då ska det finnas en skylt som avråder från bad.

I Lerums kommun anges badvattenkvaliteten för samtliga bad, det vill säga även för de åtta kommunala strandbad som inte är EU-bad. Klassningen av badvattenkvaliteten för dessa bad baseras på vattenprov som tagits och analyserats enligt samma regler som gäller för EU-bad.

Orsaker till dålig vattenkvalitet

Det finns många faktorer som påverkar vattnets kvalitet. Dålig vattenkvalitet uppstår ofta efter kraftiga regn. Dels kommer stora mängder vatten till reningsverken och det kan ske en bräddning, orenat vatten rinner rakt ut i sjöar och vattendrag, dels kan regnet skölja ut föroreningar från marken till exempel avföring från fåglar och andra djur och ta med sig dessa till vattendragen och stränderna. Vattenkvaliteten kan också försämras om många människor badar.