Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Badklåda

Vad är badklåda? Badklåda eller simmarklåda är kliande utslag som uppträder på de delar av kroppen som varit i kontakt med kontaminerat (smittat/ nedsmutsat) vatten.

Utslagen kan variera både i mängd och utseende. De kan likna myggbett och förorsakar klåda.

Vad orsakar badklådan?

Badklådan orsakas av en liten organism, cerkarie, som är ett larvstadium av en parasitmask som infekterar sjöfåglar. Dessa cerkarier kan tränga genom fåglarnas hud och utvecklas till vuxna maskar i fåglarnas blodkärl. Maskarna producerar sedan ägg som utsöndras med fåglarnas avföring. Äggen kläcks i vatten och så kallade miracidier (en sorts larver) släpps ut. Larverna infekterar sötvattensnäckor, och i snäckan bildas cerkarielarver som släpps ut i vattnet. Klådan uppkommer när cerkarierna kommer i kontakt med människors hud och kroppens immunförsvar aktiveras. Cerkarierna dör och de kliande utslagen försvinner vanligen efter ungefär en vecka.

Var och när riskerar man att drabbas?

Oftast förekommer cerkarier i insjöar, men kan även finnas i saltvatten. Problemet finns över hela världen. Det är framförallt under riktigt varma somrar då vattnet blir varmt som man riskerar att drabbas.

Hur vet man att man drabbats av just badklåda?

Om många personer som badat i samma vatten drabbas av utslag ungefär samtidigt kan man misstänka att det är just badklåda man drabbats av.

Kan badklåda behandlas?

Oftast behövs ingen behandling, men har man drabbats av svår klåda kan man använda antihistamin (receptfria allergimediciner finns på apoteket). Skulle så kallade sekundärinfektioner uppkomma krävs läkarbehandling.

Mer information finns på folkhälsomyndighetens hemsida, se länk längst ner på sidan.

Mer information