Kanadagäss

Kanadagäss kan vara fina - på håll. Men de kan upplevas som sanitärt problem på badplatser, om de sprider smitta finns det dock inga bevis för att de gör.

Kanadagåsen är en arktisk fågel som gärna livnär sig på kortvuxet friskt gräs. Den uppehåller sig därför gärna på stora gräsbeväxta ytor vid vatten, till exempel golfbanor och badplatser. Den häckar i maj-juni och då är jakt förbjuden. Fågeln inplanterades i Sverige på 1940-talet och nu utbrett sig i så stor utsträckning att den på sina håll anses som ett "sanitärt" problem. Tyvärr gör den ofta "ifrån" sig på stranden eller bryggan. Detta gör att många badplatser blir otrevliga att besöka.

Sprider inte smitta

Kanadagäss har ibland utpekats som möjliga smittspridare i samband med att EHEC-fall utretts och där anknytning funnits till badsjöar och strandängar, dock inte i Lerums kommun. Emellertid har man inte kunnat påvisa att gässen är smittspridare av EHEC. Man bör dock av försiktighetsskäl inte skölja bort avföring från bryggor utan samla upp den för att undvika förhöjda bakteriehalter.