Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Kanadagäss

Kanadagäss kan vara fina, på håll. Fåglarna kan upplevas som sanitärt problem på badplatser, men det finns inga bevis att de sprider smitta.

Kanadagåsen är en arktisk fågel som gärna livnär sig på kortvuxet friskt gräs. Den uppehåller sig därför gärna på stora gräsbeväxta ytor vid vatten, till exempel golfbanor och badplatser. Den häckar i maj till juni och då är jakt förbjuden. Fågeln inplanterades i Sverige på 1940 talet och nu utbrett sig i så stor utsträckning att den på sina håll anses som ett sanitärt problem. Tyvärr lämnar den ofta sin avföring på stranden eller bryggan. Detta gör att många badplatser blir otrevliga att besöka.

Sprider inte smitta

Kanadagäss har ibland utpekats som möjliga smittspridare i samband med att EHEC fall utretts och där anknytning funnits till badsjöar och strandängar, dock inte i Lerums kommun. Emellertid har man inte kunnat påvisa att gässen är smittspridare av EHEC. Man bör dock av försiktighetsskäl inte skölja bort avföring från bryggor utan samla upp den för att undvika förhöjda bakteriehalter.