Gråbo vattentäkt

Lerums kommun antog i december 2010 vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifter för vattentäkten i Gråbo. Syftet är att skydda vattenkvalitén och därmed säkerställa tillgången på rent dricksvatten till kommunens medborgare.

För frågor kan du vända dig till miljöenheten i Lerums kommun. Se/Ladda hem dokumenten genom att klicka på länkarna nederst på sidan.