Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Vattendirektivet

Inom EU reglerades vattenfrågor länge av flera olika direktiv. Detta förändrades år 2000 då samtliga medlemsländer antog det så kallade Vattendirektivet (2000/60/EG).

 I Sverige har Vattendirektivet implementerats genom förordningen om förvaltning av vatten (SFS 2004:660) som ligger under Miljöbalken.

En stor skillnad mot tidigare arbete med vattenvård är att helhetssynen på vattendrag har fått mycket mer tyngd i och med införandet av vattendirektivet. Administrativa gränser som kommun-, läns- och landsgränser utgör inte längre utgångspunkt för arbetet som istället präglas av en helhetssyn i form av vattnets avrinningsområde.

Sverige har därför delats upp i fem vattendistrikt med en vattenmyndighet i varje distrikt.

Lerums kommun ligger inom Västerhavets vattendistrikt. Distriktet sträcker sig från norra Skåne till Göta älvs källflöden i Härjedalen och Norge. I distriktet ingår helt eller delvis 112 kommuner, 9 län och 2 länder.