Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Naturområden

Det finns flera naturreservat och naturområden i Lerums kommun. Alla platser har olika karaktär och är alla värda ett besök.

Lerums kommun har en rik, lättillgänglig och tilltalande natur som ett av sina kännemärken. Denna natur ser kommunen som en av sina allra viktigaste tillgångar både för att locka människor till bosättning och verksamhet och för att skapa en god livskvalitet.

I Lerumskartan hittar du information om naturområden, kommunens naturvårdsprogram och vandringsleder.
Vandringleder i Lerums kommun karta.

Naturreservat

Nääs ekhagar

Naturreservatet Nääs ekhagar strax öster om Floda ligger vackert omgivet av sjön Sävelången. Området ingår i en större lövskogstrakt runt sjön Mjörn som bedöms tillhöra de värdefullaste i Sverige. Den speciella faunan som är bunden till de gamla, grova ekarna i området har visat sig vara unik i ett europeiskt sammanhang.

Rammdalen

Naturreservatet Rammdalen, en halvmil norr om Sjövik, utgör en del av kärnan i Risveden, ett stort och förhållandevis opåverkat barrskogslandskap. Området präglas av en markant sprickdal som bildar Rammdalen och Rammsjön.

Trehörningen

Trehörningens naturreservat strax väster om Rammdalen, är ett av Risvedens bäst bevarande vildmarksområden. Reservatet är ett stort orört barrskogs- och sjölandskap.

Säveåns dalgång

Naturreservatet Säveåns dalgång, mellan Floda och Stenkullen är lika omtalad för sin fina natur. Detsamma gäller det senaste naturreservat i kommunen, Säveån Hedefors. En vandring genom Säveåns två naturreservat under våren är en färd genom ett hav av vitsippor och blåsippor i lövsalar där grönsångarens drill är solostämman i en mångröstad fågelkör. Ån är också berömd för sitt öringfiske och kan nås med lokaltåg.

Hulan

Reservatet Hulan är beläget crika 2,5 kilometer sydväst om Lerums centrum, vid sjön Aspens sydöstra strand. Sluttningarna ner mot Aspen med påkostade villor och lantegendomar med tillhörande trädgårdar och växthus besitter stora kulturhistoriska värden.

Lerådalens naturreservat

Lerådalens naturreservat är det första kommunala naturreservatet, det är en del av Leråns dalgång. Området ligger i det öppna odlingslandskapet mellan Lerums och Stenkullens tätorter. Dalgången längs Lerån är ett karakteristiskt ravinlandskap som utmärks av åns slingrande lopp och betade ravinslänter. 
Klicka här för att läsa mer om Lerådalens naturreservat. 

 

Naturområden

Naturen i Lerum kännetecknas av värdefulla ekmiljöer, stora blandskogar, strömmande vatten som är viktiga för lax och kungsfiskare, lövskogar och öppna ravinlandskap. Tre stora sjöar och ett stort antal mindre ger sällsynt goda förutsättningar för naturupplevelse i form av båtliv, fiske, bad, kanoting och skridsko.

Mjörn och Säveån

Sjön Mjörn med sin stora yta, sin skärgård, sina naturligt präglade stränder och sitt rika fisk- och fågelliv är en alldeles särskild tillgång. Härtill kommer den rakt igenom tre tätorter vackert strömmande, lövskogsomgärdade Säveån, med goda förutsättningar både för strövande och för högklassigt sportfiske. Kring ån och de stora sjöarna finns en rikedom på tätortsnära vackra lövskogar, hagmarker och andra trädmiljöer, ofta med karaktär av herrgårdsskog, med rikligt med gamla grova ädellövträd. Det böljande lummiga strövvänliga herrgårdslandskapet blandas med dramatiskt markerade, svårtillgängliga bergsbranter kring sjöarna.

Vite mosse

Vite mosse som är av riksintresse för naturvården, ligger i Vättlefjäll. Här kan du fortfarande uppleva ljunghedarna som fanns i riklig mängd på 1800-talet. Här kan man se och höra nattskärran. Den ovanliga blomman klockgentiana växer i Vite mosse, värdväxt för den sällsynta alkonblåvingen. Till Vite mosse kommer man genom att åka mot Tolsjöhult.

Kulturmiljöer kring Lärjeåns dalgång, Östad by, Sävidsbo och Kålkulla

På flera håll finns vackra kulturlandskap med långa historiska rötter som med fördel kan upplevas via cykelturer från tätorterna. Utgå från Stannums gamla stationshus och följ gamla banvallen cykelbana genom Lärjeåns dalgång. Östad by når du om du utgår från Östad kyrka och cyklar västerut. Utgår du från Aspenäs Herrgård kan du cykla genom Sävidsbo och Kålkulla.