Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Parker och grönområden

Gröna inslag och rum i stadsmiljön skapar trivsel och välbefinnande. Varje år planterar vi tusentals blomsterlökar. Vi planterar och byter ut blommor i våra urnor varje vår, sommar och höst. Gräsmattor klipps och rabatter sköts om. Träden beskärs och nya planteras. Till julen fixar vi julstämning med pyntade granar och julbelysning i rondeller.

Plantering och skötsel med miljötänk

Det gröna på allmänna platser och torg sköts om av kommunens parkenhet. Vi utformar och sköter det gröna med ett miljötänk, så att invånarna kan känna trivsel och trygghet. Vi väljer: 

 • ekologiska växter, plantjord och gödsel
 • i stor omfattning växter för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (exempelvis växter som drar till sig bin och fjärilar)
 • att rensa i ogräs i planteringar manuellt, om behov finns på hårdgjorda ytor används till största delen hetvatten
 • vi använder i princip bara regnvatten när vi vattnar. Vi kopplar på stuprör till stora tankar där regnvatten från taken samlas upp.

Klipper en yta stor som 140 fotbollsplaner

Kommunen klipper 1 000 000 kvadratmeter gräs, eller 100 hektar. En yta som motsvarar cirka 140 fotbollsplaner om man räknar en plan av den större modellen. Dessutom ska 5 000 träd beskäras och skötas, och vi röjer och gallrar vid sjöar och åar intill bostadsområden.

Vi sköter också om det gröna på Aludden, i Nyebroparken, Tingshusparken och Åparken. Och de gröna ytorna vid skolor, äldreboende och LSS-boende.    

70 000 blomsterlökar per år

Varje år sätts ungefär 70 000 blomsterlökar runt om i kommunen. Lökarna sätts på hösten men kommer upp och blommar på våren. Lökarna planteras i rabatter och i våra urnor som står på torg, i refuger och rondeller.

I våra urnor planterar vi även Vår-, sommar- och höstblommor. På våren planterar vi ofta penséer och på hösten byter vi sommarblommorna mot till exempel alunrot och ljung.  

Julgranar på våra torg

Varje jul sätter vi upp en stor julgran med belysning som ska pryda respektive torg i Lerum, Gråbo, Sjövik och Tollered. Dessa granar skänks av vänliga kommuninvånare. Stort tack!

Vi sätter också upp julbelysning i flera av våra rondeller. På Floda torg är det fastighetsägaren som pyntar.

Lerådalens naturreservat 

Lerådalens naturreservat som ligger i Leråns dalgång mellan Lerum och Stenkullen. Vi grusar upp gångstigar, sätter ut bord och bänkar. 

Lerådalens naturreservat

Växtrum

Växtrum är Lerum kommuns gröna evenemang, Växtrum som på sikt är tänkt att bli kommunens största och mest synliga satsning.  

Växtrum

Lekplatser

Våra lekplatser i kommunens besiktigas årligen och sliten utrustning byts ut. Nya lekplatser tillgänglighetsanpassas. Vi sköter även om utegymmet i Gråbo aktivitetspark samt fotbollsplanerna bredvid lekplatserna.

Lekplatser i Lerums kommun 

Nyckeltal

 

 • Gräsmattor: 1 000 000 kvadratmeter 
 • Natur- och skogsmark: 1 100 000 kvadratmeter
 • Rabatt- och planteringsytor: 30 000 kvadratmeter
 • Lökar: 70 000 stycken sätts årligen
 • Träd: 5 000 stycken
 • Lekplatser: 44 stycken
 • Planteringar i rondeller: 10 stycken
 • Papperskorgar och hundlatriner: 390 stycken
 • Fastigheter med gröna ytor: 93 fastigheter (skolor, äldreboende och LSS-boende)

Offentlig renhållning – 390 papperskorgar

I kommunen finns ungefär 390 papperskorgar och hundlatriner på torg, i centrumområden, vid gång och cykelvägar och allmänna platser. De töms upp till tre gångar i veckan men på vissa platser töms de så ofta som varje dag.

Papperskorgarna finns för att skräp inte ska hamna i vår gemensamma utemiljö. Vi plockar dagligen skräp från kommunens mark. Om du ser en papperskorg som är trasig eller behöver tömmas, är vi tacksamma om du felanmäler. Och släng inte kattsand eller hushållssopor i papperskorgarna.

Renhållning på allmän platsmark sköts av kommunen. Skolor, förskolor, äldreboende, LSS boende, gymnasium och vattenpalatset ansvarar för den egna renhållningen.

Felanmälan – Hjälp oss att bli bättre 

Håll Lerum rent

Lerum ser så mycket trevligare ut om det inte ligger skräp överallt. Lerums kommun strävar mot ett hållbart samhälle i enlighet med Vision 2025, därför ska helst skräp sorteras f ör att återvinnas.

Skräp som läggs i våra vanliga, gemensamma skräpkorgar förbränns och bidrar till uppvärmningen via fjärrvärmen.
Papperskorgar med möjlighet att sortera skräp i fyra olika fack finns bland annat i centrala Lerum, Nyebroparken och Aluddenparken samt i Sjövik.
Det finns särskilda behållare för engångsgrillar på ett antal platser i kommunen, bland annat i Nyebroparken, aktivitetsparken i Gråbo och vid kommunala badplatser.
En papperskorg anpassad för offentlig miljö kostar mellan 5.000 och 10.000 kronor - var rädd om den.