Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Parker och grönområden

Det gröna på allmänna platser och torg sköts av kommunens parkenhet. Varje vår planteras tusentals vårlökar. Gräsmattor och rabatter sköts om. Träden beskärs och nya planteras.

Kommunen utformar och sköter allmänna platser med ett miljötänk så att invånarna kan känna trivsel och trygghet. Arbetet för parkenheten innebär att ta hand om gatuplanteringar, träd och rabatter. Vi sköter om det gröna på torgen i Lerum, Gråbo, Sjövik och Tollered (fastighetsägaren underhåller torget i Floda). 

Plantering och skötsel med miljötänk

Parkenheten väljer: 

 • ekologiska växter, plantjord och gödsel
 • i stor omfattning växter för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (exempelvis växter som drar till sig bin och fjärilar)
 • att rensa i ogräs i planteringar manuellt, om behov finns på hårdgjorda ytor används till största delen hetvatten

Som 70 fotbollsplaner

Teknisk service klipper 470 000 kvadratmeter gräs, en yta som motsvarar cirka 70 fotbollsplaner. Dessutom ska 2 000 träd beskäras och skötas och vi röjer och gallrar sjöar och åar intill bostadsområden.

70.000 vårlökar per år

Varje vår sätts ungefär 70.000 vårlökar i våra allmänna parker. Blommor planteras i rabatter, i urnor på torgen och i refuger och rondeller. Varje höst sätts planteras vi om urnorna med höstblommor. Vi sköter också om det gröna på Aludden, i Nyebroparken, Tingshusparken och Åparken.

Julgranar på våra torg

Varje jul sätter vi upp en stor julgran med belysning som ska pryda torgen i Lerum, Gråbo, Sjövik och Tollered. Dessa stora granar skänks av vänliga kommuninvånare. I Floda är det fastighetsägaren som pyntar.

Lerådalens naturreservat 

Parkenheten sköter om Lerådalens naturreservat som ligger i Leråns dalgång mellan Lerum och Stenkullen. Vi grusar upp gångstigar, sätter ut bord och bänkar. 

Lerådalens naturreservat

Växtrum

Parkenheten tar också hand om Lerum kommuns gröna evenemang, Växtrum som på sikt är tänkt att bli kommunens största och mest synliga satsning.  

Växtrum

Lekplatser

Parkenheten ansvarar för och sköter om kommunens lekplatser. De besiktigas årligen och sliten utrustning byts ut.

Lekplatser i Lerums kommun 

Nyckeltal

 • Parkmark (torg, gräsmattor etcetera): 470 000 kvadratmeter 
 • Natur- och skogsmark: 1 100 000 kvadratmeter
 • Rabatt- och planteringsytor: 17 400 kvadratmeter
 • Träd: 2000 stycken
 • Lekplatser: 44 stycken.
 • Planteringar i rondeller: 10 stycken
 • Papperskorgar och hundlatriner: 250 stycken

Offentlig renhållning – 250 papperskorgar

I kommunen finns ungefär 250 papperskorgar och hundlatriner på torg och i centrumområden. De töms ungefär en gång i veckan men på vissa platser töms de så ofta som varje dag. Släng inte kattsand, hushållssopor mm i papperskorgarna.

Papperskorgarna finns för att skräp inte ska hamna i vår gemensamma utemiljö. Om du ser en papperskorg som är trasig eller behöver tömmas, är vi tacksamma om du felanmäler.

Felanmälan – Hjälp oss att bli bättre 

Skolor och äldreboende

Skolor, förskolor, äldreboende, LSS boende, gymnasium och vattenpalatset ansvarar för den egna renhållningen.

Håll Lerum rent

Lerum ser så mycket trevligare ut om det inte ligger skräp överallt. Lerums kommun strävar mot ett hållbart samhälle i enlighet med Vision 2025, därför ska helst skräp sorteras för att återvinnas.

 • Skräp som läggs i våra vanliga, gemensamma skräpkorgar förbränns och bidrar till uppvärmningen via fjärrvärmen.
 • Papperskorgar med möjlighet att sortera skräp i fyra olika fack finns bland annat i centrala Lerum, Nyebroparken och Aluddenparken samt i Sjövik.
 • Det finns särskilda behållare för engångsgrillar på ett antal platser i kommunen, bland annat i Nyebroparken, aktivitetsparken i Gråbo och vid kommunala badplatser.
 • En papperskorg anpassad för offentlig miljö kostar mellan 5.000 och 10.000 kronor - var rädd om den.