Samhällsutveckling

Lerums kommuns övergripande mål definieras av Vision 2025 - Lerum ska bli Sveriges ledande miljökommun till år 2025 eller tidigare.

Vision 2025 är det önskvärda framtida tillstånd som genomsyrar allt arbete i kommunen.
Det innebär bland annat allt som byggs i Lerums kommun ska sträva mot ett mer hållbart samhälle.

Klicka här för att läsa mer om Vision 2025 >>