Verksamhetsidé 2012-2017

Här nedan finner du den nya Verksamhetsidé 2012-2017 för Sektor samhällsbyggnad.