Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Vatten och avlopp

Vatten är grunden för allt liv och vårt viktigaste livsmedel. Förorenat vatten påverkar allt biologiskt liv i vattendragen och till slut även oss människor och vår tillgång till rent dricksvatten.

För att skydda och värna vårt värdefulla vatten måste vi alla hjälpas åt. Vi använder vatten till nästan allt i vårt dagliga liv. Om vi använder det med förnuft och undviker onödiga kemikalier fungerar reningsprocesserna i avloppsreningsverken som de ska och livet i sjöar, hav och vattendrag mår mycket bättre.

Dricksvatten

Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel och måste produceras efter de kvalitetskrav som Livsmedelsverket har beslutat. För dig som bor där det finns kommunalt dricksvatten produceras ditt vatten i något av våra vattenverk i Lerum, Floda, Gråbo eller Sjövik, men bor du på landsbygden måste du själv se till att ha en egen brunn.

För att skydda våra kommunala vattentäkter finns det skyddsområden runt om med särskilda skyddsföreskrifter som reglerar till exempel användandet av kemikalier inom området.

Avlopp

Avloppsvattnet hanteras enligt Miljöbalken, för att återföras till naturen utan störningar för hälsa och miljö. Bor du där det finns kommunalt avlopp renas vattnet effektivt i våra reningsverk, men bor du på landsbygden måste du själv se till att ha en bra avloppsrening.