Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Enskilt vatten och avlopp

Kommunalt vatten och avlopp, VA, finns inne i tätorterna. De fastigheter som inte är anslutna till det kommunala VA -nätet har egen brunn och egen avloppsanläggning.

Enskilda brunnar kan vara grävda eller borrade. Det är fastighetsägaren själv som ansvarar för att vattnet håller dricksvattenkvalitet. Om det finns livsmedelsverksamheter som använder vattnet gäller annan lagstiftning. Vid uthyrning av bostäder kan annan lagstiftning gälla.

Enskilda avloppsanläggningar kan vara utformade som markbädd, infiltrationsbädd eller minireningsverk.