Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Dricksvatten egen brunn

Om du tänker borra egen dricksvattenbrunn så finns det några saker du bör ta hänsyn till.

Placera din dricksvattenbrunn  så att den är skyddad från föroreningar som avlopp, gödselupplag, åkermark, vägsalt och dylikt. En tumregel är att brunnen alltid ska ligga uppströms föroreningskällorna.

Husfasad på rött trähusHögt läge och täta väl

Eftersom grundvattenströmningen i de flesta fall följer markytans lutning innebär detta att brunnen ska vara anlagd i ett högre terrängläge än föroreningskällorna, samt helst 50 meter därifrån.

Det är också viktigt att brunnen tätas på ett bra sätt mellan jord och berg. Detta för att ytligt grundvatten som kan vara påverkat av föroreningar som exempelvis bakterier, inte ska ta sig ner i brunnen.

På Sveriges geologiska undersökning webbplats finns tips om hur du ska gå tillväga och en beskrivning av hur det går till att anlägga en ny brunn. Se länk Brunnar och dricksvatten under rubriken "Mer information"

Vattenprov

Om du har egen brunn kan det vara lämpligt att ibland kontrollera kvaliteten på vattnet. Det kommunala vattnet kontrolleras regelbundet. Läs mer under Mer information.