Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Vattenprov

Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska. Du som har en egen brunn har ansvar för att kontrollera kvaliteten på ditt dricksvatten. När testade du ditt dricksvatten senast?

Vattenkvaliteten kan variera, vi rekommenderar dig därför att testa ditt dricksvatten var tredje år och finns det småbarn i hushållet bör det testas oftare. Vill du veta mer, se länken från Livsmedelsverket nedan.

Provtagning

Provtagningen kan du göra själv men det krävs speciella provtagningsflaskor. Vilka analyser som kan vara aktuella kan du diskutera med personalen, på det laboratorieföretag du anlitar. När du tar ett vattenprov första gången bör du testa allt.

Bakteriologisk undersökning

Bakteriologisk undersökning bör alltid göras. Problem med bakterier i vattnet beror ofta på påverkan från ytvatten, avlopp eller gödselhantering.

Fysikalisk-kemisk undersökning

Vid problem med vattnet, som dålig smak, lukt, färg eller kopparutfällning i tvättställ görs en fysikalisk kemisk undersökning.

Vanliga problem är aggressivt (surt) vatten som fräter på kopparledningar, missfärgat vatten av järn, mangan eller ytvatten som läcker in och förhöjda nitratvärden på grund av att brunnen ligger nära odlad mark.

Radonundersökning

Radon är en radioaktiv gas som bildas när radioaktiva ämnen i marken sönderfaller. I bergborrade brunnar kan radongas från granitberggrunden lösa sig i vattnet och komma med i dricksvattnet. Mycket radon i vattnet kan leda till höga radonhalter i inomhusluften.

Metallpaket

Paketet omfattar analys av metaller som kan påverka hälsan när de finns i dricksvatten, exempelvis aluminium, arsenik, nickel med flera.

Kommunen tar inte emot vattenprover

Sedan oktober 2018 kan invånare inte längre lämna in några vattenprover till kommunen. Vi hänvisar istället till marknadens aktörer.