Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Egen avloppsanläggning

Egen avloppsanläggning kallas oftast för Enskilt avlopp. Enskilt avlopp är ett begrepp som omfattar olika typer av avloppsanläggningar. Enskilt avlopp anläggs där det inte finns något kommunalt avloppsnät att ansluta till. Innan ett enskilt avlopp byggs eller förändras krävs tillstånd eller anmälan till miljöenheten.

Avloppsvatten

Avloppsvattnet innehåller bland annat bakterier och näringsämnen. Flera av kommunens sjöar hotas av övergödning av näringsämnen. Ni som är fastighetsägare är ansvariga för att den enskilda avloppsanläggningen sköts och renar eller tar hand om avloppsvattnet så att det inte blir problem för människors hälsa eller miljön.

Hushåll med egen avloppsanläggning rekommenderas att använda fosfatfria tvätt- och rengöringsmedel som är Svanmärkta eller märkta med Bra Miljöval.

Tillstånd eller anmälan

Innan ett enskilt avlopp byggs eller förändras krävs tillstånd eller anmälan till miljöenheten. Ni som är fastighetsägare lämnar då in ett förslag på vilken avloppslösning ni vill bygga till miljöenheten. Använd gärna blanketten som finns under rubriken Ladda hem och bifoga ritningar och de dokument som behövs för att beskriva den avloppsanläggning du vill bygga.

Efter att ansökan har lämnats in granskar vi ert förslag och tar kontakt med er. En miljöinspektör kommer ut på ett platsbesök och bedömer om förslaget uppfyller dagens krav och fattar därefter ett beslut.

Mer information om olika avloppslösningar och om hur ansökan anmälan går till står i broschyren Små avloppsanläggningar i Lerum som finns under Ladda hem eller kan beställas från miljöenheten.

Avloppsguidens hemsida, finns bra och aktuell information till er som är fastighetsägare och kan underlätta för er när ni väljer avloppslösning.

Avgift

Miljöenheten tar ut en avgift för beslut enligt Miljöbalken som rör tillstånd och anmälan för enskilda avloppsanläggningar.

Syftet med avgiften är att den ska täcka kostnaden för handläggningen som bland annat omfattar granskning av inlämnade handlingar, besök på plats inklusive resa, efterföljande skrivarbete och telefonsamtal. Se även sidan för taxa.

Miljösanktionsavgifter

Om en avloppsanordning byggs utan tillstånd ska en miljösanktionsavgift tas ut.