Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Anvisning för kompostering av latrin

På denna sida hittar du vad som krävs för att du ska få kompostera latrin. Vill du kompostera latrin behöver du tillstånd enligt Lerums kommuns avfallsföreskrifter.

 

Kompostera så här

Genom att behandla toalettavfallet på rätt sätt minskar risken att bakterier och att virus sprids i miljön. Kompostering av latrin ska ske en i täckt behållare som är tät mot marken och ventilerad. Behållaren ska placeras på tillräckligt avstånd från vattentäkter och grannar, gärna insynsskyddad.
Med många toaletter medföljer latrintunnor som går att kompostera i.
Ett annat alternativ är att kompostera i en latrinkompost. Latrinkomposter finns färdiga att köpa, men det går även att bygga själv.
Det är viktigt att kompostmassan har tillgång till syre för att
nedbrytningsprocessen ska fungera.

Tillsätt därför strö, torv, sågspån eller liknande. Även torrt gräs och torra löv kan blandas i. Komposterar du i en tunna med lock är det bra att lämna locket lite på glänt eller borra lufthål.

Under den varma årstiden bör släckt kalk eller kalkmjöl ofta tillföras för att förhindra att fluglarver utvecklas och dålig lukt uppstår.

Komposterat latrin ska förvaras i kompostbehållaren i minst sex månader, men helst ett år.

Under komposteringstiden får inte ny latrin tillföras. Först efter sex månader kan det användas som jordförbättringsmedel på den egna tomten.

Bygg en latrinkompost

En latrinkompost kan byggas av betongringar som kompletteras med en tät botten och ett lock med ventilationsanordning. Ett alternativ är att gjuta direkt på platsen. Eftersom kompostering måste ske i minst sex månader behövs ofta två latrinkomposter att växla mellan. Det behövs en volym på minst 500 liter för fritidsboende och 1000 liter för permanentboende.

Urinbehållare

En urinbehållare ska vara tät och gjord av åldersbeständigt material som tål högt pH. Urinen måste lagras i minst sex månader utan att ny urin tillförs. På grund avdetta behövs minst två behållare att växla mellan.

Urinen ska endast spridas under växtsäsongen,från april till oktober. Därför är det viktigt att det finns tillräcklig lagringskapacitet under resten av året. För att räkna ut hur stor lagringskapacitet som behövs kan du utgå från att det blir 1 till 1,5 liter urin per person och dygn och sedan uppskatta hur många dagar huset bebos under året.

Spridning av urin ska ske på den egna tomten och under växtsäsongen, vilket innebär från april till oktober. Det bästa tillfället att sprida urinen är vid
regnväder, då minskas kväveförlusterna. Urinen bör inte spridas med sprinkler eller direkt på sådant som ska ätas, till exempel frukt och grönsaker.

Spridning ska inte heller ske i direkt närhet till en vattentäkt.
Om du har samlat upp urinen i plastdunkar sprider du den lättast genom att vattna ut den med en vattenkanna. För att urinen ska tränga ner i marken och för att undvika lukt bör du eftervattna. Sprider du urinen i rabatten är det bra om du efteråt kan mylla ner den för att minska kväveförlusterna.
Med en ejektortank är det också enkelt att sprida urinen. När tanken är full
kopplar du den till trädgårdsslangen som blandar ut urinen med vatten och sprider blandningen.

För att marken ska kunna ta hand om urinen på ett bra sätt krävs en tillräckligt stor bevuxen yta, till exempel en gräsmatta. Ytan behöver vara minst 50 kvadratmeter per person