Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Kommunalt vatten och avlopp

I Lerums kommun har cirka 35 000 människor kommunalt vatten och avlopp, VA. VA-enheten ansvarar för kommunens vatten- och avloppsverksamhet.

Kommunen har fyra vattenverk, ett reningsverk, ett flertal reservoarer, tryckstegringsstationer och avloppspumpstationer samt flera mil ledningsnät. Lerums kommun är delägare i Gryaabs reningsverk i Göteborg, där den större delen av kommunens avloppsvatten renas.

Uppdrag och mål

VA-enhetens uppdrag är att:

  • Producera och leverera hälsosamt dricksvatten med hög kvalitet och med hög leveranssäkerhet.
  • Avleda spillavloppsvatten och dagvatten för rening och återföra vattnet till naturen med minsta möjliga påverkan på hälsa och miljö.
  • Jobba för nöjda kunder och ett hållbart samhälle.

 

VA-enhetens mål är att ha nöjda medarbetare, nöjda kunder och en hållbar verksamhet. 

VA-taxan finansierar

VA-verksamheten finansieras till cirka 97 procent genom att VA-verksamhetens abonnenter betalar avgifter enligt av kommunfullmäktige fastställd VA-taxa. Resterande del som finansieras med skattemedel, är samhällsnyttiga funktioner som till exempel brandposter.