Vatten- och avloppsplanering samt utbyggnation

Lerums kommun har tagit fram en strategisk vatten- och avloppsplanering i syfte att uppnå en hållbar vatten- och avloppsförsörjning. Detta är i linje med Lerums Vision 2025. Lerums kommun har ansvar för att invånare i kommunen har tillgång till ett hälsosamt dricksvatten och för att avloppsvatten från bostäder och verksamheter omhändertas på ett hälso- och miljömässigt sätt. Klicka på områden i kartan för att läsa mer information.

I vatten- och avloppsplaneringen beskrivs dagens läge, vad vi har för framtida mål och vilka problem som kan uppstå längs vägen. Här ingår både allmän och enskild försörjning av dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 

Utbyggnation av kommunalt vatten och avlopp

Sammanhållen bebyggelse utanför kommunalt vatten och avlopp har bedömts ur hälso- och miljöaspekt, bebyggelsetryck samt teknisk genomförbarhet, för att reda ut hur det kommunala vatten- och avloppsnätet behöver byggas ut. 

Resultatet blev att dessa områden kan delas in i fyra olika typer:

  • VA-utbyggnadsområde
  • VA-utredningsområde
  • VA-bevakningsområde
  • Enskilt VA-område

För utbyggnadsområden finns en tidsplan som sträcker sig knappt 10 år framåt. Pågående byggprojekt kan du läsa om under bygga, bo och miljö/byggprojekt.