Dricksvatten

Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel som måste produceras efter de kvalitetskrav som Livsmedelsverket har beslutat.

Vattenverk i Lerums kommun

I Lerums kommun produceras det kommunala dricksvattnet vid fyra vattenverk; ett i Lerum, ett i Floda, ett i Gråbo samt ett Sjövik. I våra vattenverk renas grundvatten/ytvatten till rent och fint dricksvatten. Partiklar filtreras bort och bakterier avskiljs med modern reningsteknik. Innan vattnet distribueras ut på ledningsnätet, justeras det till strax över pH 8.

Tryckstegringsstationer

För att hålla rätt vattentryck hos våra abonnenter krävs att tryckstegringsstationer reglerar och höjer trycket i ledningarna.

Vattenreservoarer

Vatten lagras i reservoarer för att få ett jämnt vattentryck ut i ledningsnätet. I kommunen finns sex högreservoarer (ovan mark) samt tre lågreservoarer (under mark).

Hur mycket vatten går det åt?

  • Vattenförbrukning per person och år beräknas i genomsnitt att vara mellan 50-75 kubikmeter.
  • Av vattnet används ca 5 % till mat och dryck, 20 % till toalettspolning, 20 % till disk, 10 % till tvätt, 40 % till personlig hygien och 5 % till övriga ändamål.
  • En läckande toalettstol kan ge en extra förbrukning på 200 kubikmeter/år.
  • En kran som droppar kan ge en extra förbrukning på 30 kubikmeter/år.
  • En trädgårdsslang kan släppa igenom 3,6 kubikmeter per timma, vilket ger 86 kubikmeter/dygn.