Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Dricksvatten

Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel som måste produceras efter de kvalitetskrav som Livsmedelsverket har beslutat. Dricksvattnet vid våra vattenverk samt ute på ledningsnätet provtas och kontrolleras löpande enligt egenkontrollprogram som följer Livsmedelsverkets gällande krav.

Mjukt vatten

Vi har mjukt vatten i Lerums kommun, mellan 2-3°dH (tyska hårdhetsgrader). Vattnets hårdhet påverkar bland annat hur mycket disk- och tvättmedel som behöver doseras, ett mjukt vatten som Lerums kräver endast en liten dos disk- och tvättmedel. Med sparsam dosering hjälper vi oss själva till en renare miljö.

pH

Vattnets pH-värde ligger normalt på pH 8,0-8,3.

Analysprotokoll

Under rubriken Ladda hem kan du se resultaten av de dricksvattenanalyser som regelbundet tas på vattnet i våra olika kommundelar.

Vattenverk i Lerums kommun

I Lerums kommun produceras det kommunala dricksvattnet vid fyra vattenverk; ett i Lerum, ett i Floda, ett i Gråbo samt ett i Sjövik. I våra vattenverk renas grundvatten/ytvatten till rent och fint dricksvatten. Partiklar filtreras bort och bakterier avskiljs med modern reningsteknik. Innan vattnet distribueras ut på ledningsnätet, justeras det till strax över pH 8.

Tryckstegringsstationer

För att hålla rätt vattentryck hos våra abonnenter krävs att tryckstegringsstationer reglerar och höjer trycket i ledningarna.

Vattenreservoarer

Vatten lagras i reservoarer för att få ett jämnt vattentryck ut i ledningsnätet. I kommunen finns sex högreservoarer (ovan mark) samt tre lågreservoarer (under mark).

Hur mycket vatten går det åt?

  • Vattenförbrukning per person och år beräknas i genomsnitt att vara mellan 50-75 kubikmeter.
  • Av vattnet används ca 5 % till mat och dryck, 20 % till toalettspolning, 20 % till disk, 10 % till tvätt, 40 % till personlig hygien och 5 % till övriga ändamål.
  • En läckande toalettstol kan ge en extra förbrukning på 200 kubikmeter/år.
  • En kran som droppar kan ge en extra förbrukning på 30 kubikmeter/år.
  • En trädgårdsslang kan släppa igenom 3,6 kubikmeter per timma, vilket ger 86 kubikmeter/dygn.