Dricksvatten

Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel som måste produceras efter de kvalitetskrav som Livsmedelsverket har beslutat.

I Lerums kommun produceras det kommunala dricksvattnet vid fyra vattenverk; Öxsjöns vattenverk i Lerum, Skallsjö vattenverk i Floda, Gråbo vattenverk samt Sjövik vattenverk.

Öxsjöns vattenverk, Lerum

Öxsjöns vattenverk är ett ytvattenverk, det vill säga sjövatten renas till dricksvatten. Cirka 60 procent av vattnet som produceras vid Öxsjöns vattenverk tas från Öxsjön, resterande 40 procent kommer från Stora Stamsjön. Inne på vattenverket tillsätts krita och kolsyra för att höja alkaliniteten (vattnets buffertförmåga). Vattnet renas kemiskt i sandfilter och efterpoleras genom långsamfilter med finkornig sand och filter med aktivt kol. Vattnet pH-justeras till pH strax över 8 med hjälp av lut. Desinfektion sker med ultraviolett ljus samt en låg dos klor.

Vattnet från Öxsjöns vattenverk levereras till Lerum, Stenkullen och Stannum. Ledningsnätet för Öxsjöns vattenverk är även ihopkopplat med ledningsnätet för både Skallsjö och Gråbo vattenverk och kan därmed även förse kunder med dricksvatten i orterna Gråbo, Tollered och Floda.

Skallsjö vattenverk, Floda

I dagsläget pågår projektering för ombyggnation av Skallsjö vattenverk och vattenverket är därför avstängt.

Skallsjö vattenverk är ett grundvattenverk, det vill säga grundvatten renas till dricksvatten. Vattnet tas från två borrade brunnar. Den nya reningsprocessen kommer att bestå av filter med aktivt kol, pH-justering till pH strax över 8 med hjälp av soda, samt desinfektion med ultraviolett ljus.

Vattnet från Skallsjö vattenverk levereras normalt sett till orterna Floda och Tollered. Dessa orter får fram till färdigställandet av ombyggnationen vid Skallsjö vattenverk, sitt vatten från Öxsjöns vattenverk.

Gråbo vattenverk

Gråbo vattenverk är ett grundvattenverk, det vill säga grundvatten renas till dricksvatten. Vattnet tas från två borrade brunnar. Vattnet filtreras genom en alkalisk massa och pH höjs på så vis. En liten dos lut tillsätts för att hjälpa till att höja pH till strax över 8. Desinfektion sker med ultraviolett ljus.

Sjövik vattenverk

Sjövik vattenverk är ett grundvattenverk, det vill säga grundvatten renas till dricksvatten. Vattnet tas från en borrad brunn. Vattnet filtreras genom en alkalisk massa och pH-justeras på så vis till ett pH strax över 8. Desinfektion sker med ultraviolett ljus.

Tryckstegringsstationer

För att hålla rätt vattentryck hos våra abonnenter krävs att tryckstegringsstationer reglerar och höjer trycket i ledningarna.

Vattenreservoarer

Vatten lagras i reservoarer för att få ett jämnt vattentryck ut i ledningsnätet. I kommunen finns sex högreservoarer (ovan mark) samt tre lågreservoarer (under mark).

Hur mycket vatten går det åt?

  • Vattenförbrukning per person och år beräknas i genomsnitt att vara mellan 50-75 kubikmeter.
  • Av vattnet används ca 5 % till mat och dryck, 20 % till toalettspolning, 20 % till disk, 10 % till tvätt, 40 % till personlig hygien och 5 % till övriga ändamål.
  • En läckande toalettstol kan ge en extra förbrukning på 200 kubikmeter/år.
  • En kran som droppar kan ge en extra förbrukning på 30 kubikmeter/år.
  • En trädgårdsslang kan släppa igenom 3,6 kubikmeter per timma, vilket ger 86 kubikmeter/dygn.