Vattenkvalitet

Dricksvattnet vid våra vattenverk samt ute på ledningsnätet provtas och kontrolleras löpande enligt egenkontrollprogram som följer Livsmedelsverkets gällande krav.

Mjukt vatten

Vi har mjukt vatten i Lerums kommun, mellan 2-3°dH (tyska hårdhetsgrader). Vattnets hårdhet påverkar bland annat hur mycket disk- och tvättmedel som behöver doseras, ett mjukt vatten som Lerums kräver endast en liten dos disk- och tvättmedel. Med sparsam dosering hjälper vi oss själva till en renare miljö.

pH

Vattnets pH-värde ligger normalt på pH 8,0-8,3.

Analysprotokoll

Under rubriken Ladda hem kan du se resultaten av de dricksvattenanalyser som regelbundet tas på vattnet i våra olika kommundelar.