Insats för att trygga vattenförsörjningen

Publiceringsdatum : 2019-10-25

VA-enheten i Lerums kommun anlade vintern 2019 en vattentankstation i brunn vid korsningen Åsenvägen-Stamsjövägen-Stämånavägen i Lerum. Ingen världsnyhet – men en viktig pusselbit för att säkra tillgången på rent vatten.

flygbild över södra LerumVattentankstationen, bakom livsmedelsbutiken Lidl, kan användas då man behöver en större mängd vatten, till exempel sopmaskiner som sopar grus på våra vägar och behöver vatten för att binda dammet som uppstår.

Platsen har använts tidigare för detta ändamål men då har man fått ta vatten ur en brandpost i gatan. Vi bedömer därför att mängden trafik på platsen inte kommer öka nämnvärt.

Vattentankstationen är monterad i en brunn och blir nergrävd och kommer inte att ha någon överbyggnad. Det som kommer synas på platsen är en manöverpanel, ett brunnslock, ett elskåp samt rörledning för tappning av vatten.

Då genomfartstrafik inte tillåts på lokalvägarna i området behöver vi anlägga en vändplats så att de som tankat åker ut mot Södra Långvägen igen.

Vattentankstationen innebär ett flertal fördelar

  • Dricksvattenkvaliteten säkras då risk för kontamination minskar avsevärt jämfört med då man tar vatten direkt ur en vattenpost
  • Vi får möjlighet att mäta mängden vatten som tas ut vilket bland annat är värdefullt för oss då vi letar vattenläckor och behöver veta var vattnet tar vägen
  • Vi kan debitera för mängden vatten som tas ut vilket blir mer rättvist för övriga kunder som betalar för sitt vatten.