Vattenskyddsområden

Ett vattenskyddsområde är till för att skydda en grund- eller ytvattentäkt. Vattenskyddet ska främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosamt dricksvatten.

Lerums kommun antog i december 2010 nya vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för vattentäkterna i Gråbo och Skallsjö. För vattenskyddsområdet i Öxsjön-Stora Stamsjön fattade Länsstyrelsen beslutet i januari 2011 eftersom vattenskyddsområdet berör både Lerums och Härryda kommun. Detta reviderades senare så att en punkt har fått en annan lydelse. Från maj 2014 finns även ett fastställt vattenskyddsområde för Sjöviks vattentäkt.

Reglerna i skyddsföreskrifterna är till för att dels minska risken för olyckor, dels minska konsekvenserna om en olycka ändå händer. I skyddsområdena är vissa åtgärder förbjudna och andra kräver tillstånd.

Vi har fyra vattenskyddsområden i Lerums kommun. Dessa är: 

  • Gråbo vattentäkt
  • Sjövik vattentäkt
  • Skallsjö vattentäkt
  • Öxsjöns och Stora Stamsjöns vattentäkt

Ladda ner kartbild över våra vattenskyddsområden nedan.