Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Översvämning

Skyfall, höga vattennivåer, stopp i eller trasiga ledningar kan orsaka översvämning. Förbered dig som fastighetsägare och skydda ditt hus.

Kommunen ansvarar för vatten som kommer på kommunal mark och det kommunala ledningsnätet. Inför nya bostadsområden planerar vi in dagvattenuppsamling, till exempel dagvattendammar eller diken i området. Du som fastighetsägare ansvarar för vatten på din mark, fastighet och ledningar till det kommunala nätet.

Förhindra översvämning

 • Se till att marken lutar från huset.
 • Sätt tak över källartrappor.
 • Se över dräneringen.
 • Rikta stuprörets utkastare bort från fasaden. Eller låt stupröret fortsätta ner till dagvattenledningen via en renstratt så löven fastnar.
 • Hängrännorna ska luta lite ut från fasaden.
 • Undvik att ha för mycket hårdgjorda ytor på tomten, som till exempel asfalt eller stenläggning. På gräs och grus kan vattnet sakta rinna igenom.   
 • Koppla bort spygatt, som är en golvbrunn utan vattenlås, från dagvattensystemet. Pumpa vattnet till markytan eller led till en stenkista.
 • Kontrollera att avloppsbrunnar är fria från skräp, snö eller is.
 • Rensa takrännor från is, löv, grenar och skräp.
 • Led bort smältvatten från snö och is från huset.
 • Skotta bort snö från nedfarter till källargarage.
 • Förhindra att smält- och regnvatten rinner ner i garagenedfarten.

Innan översvämning

 • Täta källarfönster och ventiler med plastsäckar, örngott eller liknande fyllda med sand eller jord.
 • Montera lock på golvbrunnarna eller täck golvbrunnar med handdukar eller säckar och ställ något tung ovanpå.
 • Bygg tillfälliga barriärer för att förhindra att vattnet sprider sig. Ute kan du bygga en sand- eller jordvall och täck med plast, eller så köper du sandsäckar. Inomhus kan du till exempel använda handdukar eller plastsäckar.
 • Ta bort värdefulla saker från källare. Sätt upp fuktkänsliga saker på hyllor.
 • Har du källare är det bra att köpa en vanlig dränkbar pump och slang.

Under översvämning

 • Stäng av strömmen till den del av huset som är översvämmat, eller stäng av huvudströmmen.
 • Rör inga elektriska apparater om du står på ett blött golv.
 • Gå eller kör inte igenom strömmande vatten. Om du måste gå igenom ett översvämmat område, ta reda på hur djupt det är innan.
 • Tvätta händerna efter kontakt med inströmmande vatten, vattnet kan vara förorenat. 
 • Tränger vattnet upp från golvbrunn, toalett eller liknande så stäng av eventuella ventiler på avloppsledningen.
 • Undvik att släppa ut mer vatten i avloppsledningarna. Använd inte disk-och tvättmaskiner och låt bli att duscha.
 • Gör en felanmälan till kommunen. Antingen via webben, längst ned på sidan, eller via vår mobilapp Felanmälan Lerum.  Vid akut fel utanför kontorstid, ring vår beredskap på telefon 0302-714 60.

Efter översvämning

 • Var försiktig i områden där det varit översvämning. Hus, vägar och gång- och cykelvägar kan vara underminerade och rasa.  
 • Undersök huset noga om det har blivit skadat. Om det stått vatten runt ditt hus kan fundamenten blivit skadade och det kan vara farligt att vistas i huset.
 • Rengör och desinficera allt som varit i kontakt med vattnet. Det kan ha varit nedsmutsat med spillvatten och kemikalier.
 • Dokumentera eventuella skador och vattennivåer. Ta foton.
 • Kontakta ditt försäkringsbolag.
 • Anmäl vattenskada till oss, det gör du via vår e-tjänst.

Mer information