Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Översvämning

En fastighet kan drabbas av översvämning om det regnar in, om yt- eller dräneringsvatten förs mot husgrunden och tränger in genom källarväggar, om det blivit stopp i en spillavloppsledning eller om en dagvattenledning är överbelastad vilket medför att vatten tränger in genom avloppsanordningar.

Förhindra översvämning

För att förhindra översvämning på grund av ytvatten, ska marken de närmaste metrarna kring huset, luta från huset. Det bör finnas tak över källartrappor och dräneringen ska vara tillräcklig.

Vad gör jag om min fastighet håller på att översvämmas?

Vid risk för översvämning finns det en del saker att tänka på. Du som fastighetsägare kan minska skadeverkningarna om vatten börjar tränga upp ur golvbrunnarna vid exempelvis häftiga regn eller hastig snösmältning.

 • Vid uppträngande vatten från golvbrunn, toalett eller dylikt: 
  • stäng eventuella ventiler på avloppsledningen.
  • montera lock över golvbrunnarna eller täck golvbrunnarna med något tätande och ställ ett tungt föremål på. 
  • undvik att släppa ut mer vatten i avloppsledningarna; låt bli att använda disk- och tvättmaskiner eller att duscha.
 • Bryt elströmmen om det finns risk för kortslutning.
 • Flytta undan föremål som kan skadas av vattnet.
 • Tänk på hygienen efter kontakt med inströmmande vatten, tvätta händerna!
 • Gör en felanmälan till kommunen. Länk till felanmälan finns under Mer information nedan. Du kan även felanmäla via mobilappen "Felanmälan Lerum". Vid akut fel utanför kontorstid, ring vår beredskap på telefon 0302-714 60.
 • Dokumentera eventuella skador och vattennivåer, gärna genom att fotografera.
 • Kontakta ditt försäkringsbolag.
 • Gör en Anmälan av vattenskada till Lerums kommun. Detta gör du via våra e-tjänster. Om du har ersättningsanspråk mot Lerums kommun, anmäler du det via vår e-tjänst för Ersättningsanspråk vid vattenskada.

Mer information