Översvämning KRISSITUATION

XXXdagen den DD månad 20XX drabbades Lerums kommun av kraftiga regn som orsakat problem med översvämning i ORT. Vi arbetar för fullt med att försöka begränsa skadorna till följd av översvämning. Vid frågor kontakta Lerum kommuns kundcentrum, KomIn, på telefon 0302-52 20 00. Nedan finns vanliga frågor och svar rörande situationen, kanske ni får svar på er fråga redan där.

Förhindra översvämning

För att förhindra översvämning på grund av ytvatten, ska marken de närmaste metrarna kring huset, luta från huset. Det bör finnas tak över källartrappor och dräneringen ska vara tillräcklig.

Vad gör jag om min fastighet håller på att översvämmas?

Vid risk för översvämning finns det en del saker att tänka på. Du som fastighetsägare kan minska skadeverkningarna om vatten börjar tränga upp ur golvbrunnarna vid exempelvis häftiga regn eller hastig snösmältning.

1.     Vid uppträngande vatten från golvbrunn, toalett eller dylikt:
         - stäng eventuella ventiler på avloppsledningen.
         - montera lock över golvbrunnarna eller täck golvbrunnarna med något tätande
           och ställ ett tungt föremål på.
         - undvik att släppa ut mer vatten i avloppsledningarna; låt bli att använda disk-
          och tvättmaskiner eller att duscha.

2.      Bryt elströmmen om det finns risk för kortslutning.

3.      Flytta undan föremål som kan skadas av vattnet.

4.      Tänk på hygienen efter kontakt med inströmmande vatten, tvätta händerna!

5.      Gör en felanmälan till kommunen. Länk till felanmälan finns under Mer
         information nedan. Du kan även felanmäla via mobilappen "Felanmälan
         Lerum".  Vid akut fel utanför kontorstid, ring vår beredskap på telefon
         0302-714 60.

6.      Dokumentera eventuella skador och vattennivåer, gärna genom att fotografera.

7.      Kontakta ditt försäkringsbolag.

8.      Fyll i och skicka blankett Anmälan av vattenskada till Lerums kommun. Länk
         till blanketten finns under Ladda hem nedan. Om du har ersättningsanspråk mot
         Lerums kommun, fyll även i blanketten Ersättningsanspråk vid vattenskada och
         skicka den till Lerums kommun. Länk till blanketten finns under Ladda hem
         nedan.