Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Vanliga frågor

Vanliga frågor om vatten och avlopp.

Är vattnet mjukt eller hårt?

Vi har mjukt vatten i Lerums kommun, 2-3°dH. Dosera därför disk- och tvättmedel sparsamt.

Vad kostar det att koppla in kommunalt vatten och avlopp?

Det beror på fastighetens tomtstorlek, om det är en villa, flerbostadshus eller industri och om dagvatten ska tas omhand lokalt eller kommunalt. För mer information kontakta VA-enheten, Teknisk service, på telefon 0302-52 10 00 eller e-post va@lerum.se.

Hur ansluter jag till kommunalt vatten och avlopp?

Läs informationen via länken eller kontakta VA-enheten, Teknisk service, på telefon 0302-52 10 00 eller e-post va@lerum.se.

Ansökan om kommunalt vatten och avlopp

Kostar det något att ansluta ett attefallshus till kommunalt vatten och avlopp?

Inom kommunalt verksamhetsområde kan attefallshus anslutas till kommunalt VA via befintlig förbindelsepunkt. Kostnaden blir mellan 27 000 kr och 54 000 kr beroende på hur stor tomtytan är. Bäst är att ansluta till vatten och avlopp med avläsning via vattenmätare. Väljer man att endast ansluta till avlopp krävs ett nytt abonnemang vilket leder till högre kostnad.

Via länken Ansökan om kommunalt vatten och avlopp finns en länk till vår broschyr med tre alternativa lösningar för att koppla in vatten och avlopp till attefallshuset. Ett av dessa alternativ ska anges när ni sänder in er VA-ansökan Bostad som finns att ladda ner på samma sida.

Ansökan om kommunalt vatten och avlopp

Jag ska flytta, hur gör jag då med mitt vattenabonnemang?

Kontakta Lerums kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 för slutavläsning av vattenmätaren.

Vad gör jag om jag har stopp i avloppet?

Stoppet kan sitta i våra ledningar eller i fastighetens egna ledningar. Finns det en rensbrunn utanför tomten kan du titta ner i den. Står det vatten i den sitter stoppet i vår ledning. Står det inte vatten i rensbrunnen sitter stoppet inom fastigheten. 

Är stoppet på fastighetens sida är det fastighetsägaren som bekostar åtgärder i samband med avloppstopp, ända ut till ledningen i gatan. Kontakta en rörläggare eller VVS-firma. 

Ligger stoppet på kommunens sida, utanför förbindelsepunkten, gör du en felanmälan. Du kan även felanmäla via mobilappen "Felanmälan Lerum". 

Felanmälan

Vad gör jag om det är stopp i en rännstensbrunn i gatan?

Gör en felanmälan. Du kan även felanmäla via mobilappen "Felanmälan Lerum". 

Felanmälan

Jag har dåligt vattentryck, vad beror det på?

Kolla om silar/filter i kranar eller liknande är igensatta och rensa dessa om så är fallet. Dåligt vattentryck kan bero på en läcka på kommunens ledning eller på fastighetens ledningar.

Kolla om någon granne har samma problem, då är det troligt att felet är på kommunens ledning. Gör då en felanmälan.  

Felanmälan

Jag misstänker en vattenläcka på min fastighet, vad gör jag?

En läcka kan uppstå på servisledningen för vatten utan förvarning. Om vattnet rinner ut i marken, är läckan ofta svår att upptäcka och om läckan ligger före vattenmätaren, registreras heller inte någon ökning i förbrukningen.

Gör det till en vana att inte bara titta på mätaren utan också lyssna på den! Susar det vid mätaren, trots att alla kranar i huset är stängda, så läcker ledningen. Även om det vatten som runnit bort inte kan mätas när läckan ligger före mätaren, ska läckan repareras snarast. Annars riskerar du att drabbas av en vattenskada.

Om vattenläckan är inomhus ska du stänga ventilen vid vattenmätaren. Kontakta sedan en rörfirma. Är vattenläckan på tomtmark kontakta vår kundservice så vi kan stänga av ledningen i gatan. Har vattnet orsakat skada, kontakta ditt försäkringsbolag. Behöver du länspumpning, kontakta Räddningstjänsten.

Fastighetsägaren har ansvaret för att åtgärda fel på vattenmätare och ledningar samt VA-anordningar på fastighetens sida om förbindelsepunkten (vanligtvis vid tomtgränsen).

Jag har inget vatten, vad beror det på?

Avsaknad av vatten kan bero på många saker; läcka, planerat underhållsarbete på ledningsnätet, frusna ledningar, driftfel eller strömbortfall vid vattenverk, tryckstegringsstationer eller reservoarer samt att kommunen stängt av vattnet på grund av obetalda VA-räkningar (föregås alltid av informationsbrev).

Vid planerade underhållsarbeten på kommunens ledningsnätet informeras berörda kommuninvånare innan arbetena påbörjas, via sms eller lapp i brevlådan. Vid läckor försöker kommunen informera berörda fastigheter via sms, men kan ibland vara tvungna att prioritera att laga själva läckan. Vid större läckor informeras kommuninvånarna via kommunens hemsida och Facebooksida. 

Anmälan till sms-avisering

Om fastighetens ledningar har frusit är det fastighetsägarens ansvar att tina dem. Om du inte hittar felet inne på din fastighet gör du en felanmälan till kommunen. Du kan även felanmäla via mobilappen "Felanmälan Lerum". 

Felanmälan

Vad gör jag om vattnet är missfärgat eller grumligt?

Missfärgat vatten som kommer ur kranen kan se vitt, gult, brunt eller till och med svart ut. Det kan vara grumligt eller bara ha små prickar i sig.

Missfärgningar kan uppstå vid exempelvis vattenläckor, vattenavstängningar, spolning av ledningar för underhåll, vid hastigt ändrade flödesriktningar eller vid en hög vattenförbrukning. Till exempel en torr sommar när många använder vattnet samtidigt; duschar, tvättar och vattnar. 

För att bli av med missfärgningarna kan du spola kallvatten under minst 10-15 minuter, ibland kan det behövas längre tid. Fungerar inte detta så vill vi att du felanmäler. Länk till felanmälan finns under Mer information.

Ibland uppstår problem med missfärgningar i ett större område, oftast i samband med en vattenläcka. Vi behöver först hitta läckan och laga den innan ledningarna kan spolas rent. Ledningsnätet spolas ur med hjälp av spolposter ute i gatan. Vattnet blir sakta bättre och det kan ta lite tid innan det blir klart.

När vattnet är klart igen går det bra att dricka. Kokning hjälper inte mot partiklarna. Missfärgningarna är oftast partiklar från järnoxid, det vill säga rost från vattenledningarna. Grumligt vatten uppstår då luft i ledningsnätet har blandats med vattnet. Låt vattnet stå en stund i glaset så kommer det att klarna.

Vad gör jag om vattnet är grönt?

Om du har fjärrvärme är det förmodligen hål på värmeväxlaren. Värmeväxlarvattnet är färgat grönt just för att detta ska synas.

Är järn, mangan eller kalk farligt i vattnet?

Järn, mangan och kalk finns naturligt i vårt vatten. I liten mängd är det inget farligt. Avlagringar kan leda till missfärgat vatten eller dåligt vattentryck. Vi minskar risken med att detta uppstår genom att rensa rören med luft-vattenspolning, som är en del i vårt underhållsarbete.

Vad gör jag om vattnet har dålig smak?

Spola kallvatten under 10-15 minuter. Om vattnet fortfarande smakar dåligt kan du göra en felanmälan. Du kan även felanmäla via mobilappen "Felanmälan Lerum". 

Felanmälan

Vad ska jag tänka på om jag ska dränera om mitt hus?

Du kan läsa om dräningen via länken eller kontakta  VA-enheten, Teknisk service, på telefon 0302-52 10 00 eller e-post va@lerum.se

Ska du dränera om?

Vad ska jag tänka på om jag ska utföra arbeten på mina servisledningar?

Innan du påbörjar arbeten med servisledningen för dricksvatten måste servisventilen i förbindelsepunkten stängas. Observera att det är endast kommunens personal som får röra servisventilen i förbindelsepunkten. Kontakta VA-enheten, Teknisk service, på telefon 0302-52 10 00 eller e-post va@lerum.se för mer information.

Får jag installera golvbrunn i mitt garage?

Miljöenheten rekommenderar normalt sett inte att golvbrunn installeras i villagarage. Kontakta miljöenheten på telefon 0302-52 10 00 eller e-post miljoenheten@lerum.se för mer information.

Hur gör jag om jag vill tömma min utomhuspool på vatten? 

Vatten från bassänger innehåller ofta höga halter klor som inte får komma ut i miljön eftersom det kan bildas giftiga och svårnedbrytbara klororganiska ämnen som kan skada djur som lever i vatten. Vatten som innehåller klor ska därför alltid avkloreras innan bassängen töms. Det är viktigt att tänka på hur du tömmer din pool för att undvika förorening av naturen, förorening av enskilda vattentäkter och olägenheter för grannar. 

Fyll och töm din pool