Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Vattenmätare

I de fastigheter som är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet finns en vattenmätare. Det är denna mätare som visar hur mycket vatten som förbrukas.

Bestämmelser

All hantering av vattenmätare regleras och kontrolleras av Swedac som är en statlig myndighet för kvalitet och säkerhet. I deras föreskrifter regleras både hur och i vilket intervall avläsningar och mätarbyten ska ske. All hanteringen av vattenmätare sköts av kommunen. 

Placering

Som fastighetsägare ansvarar du för att vattenmätaren i din fastighet inte skadas på något sätt. Den ska vara lättåtkomlig för VA-verksamhetens personal när den ska läsas av eller bytas ut. Fastighetsägaren ska också se till att mätaren är placerad så att den inte kan frysa sönder. För mer information, se pdf-fil "Placering vattenmätare" nedan under Ladda hem.

Självavläsning

Under sista kvartalet varje år skickar VA-enheten ut ett självavläsningskort. På kortet fyller du i mätarställningen och rapporterar in det via självavläsningskortet, internet eller telefon. Du kan själv gå in via e-tjänst och rapportera din mätarställning när som helst under året. Tryck på ikonen E-tjänst Rapportera din mätarställning, som ligger till höger längre upp på sidan.

Fjärravlästa vattenmätare

För de fastigheter som har fått en fjärravläst vattenmätare installerad betyder det att den inte längre behöver läsas av manuellt. Du som fastighetsägare behöver inte skicka in några årsavläsningar. Det sker nu automatiskt.

Observera att du fortfarande behöver läsa av och lämna in en flyttavläsning av vattnet vid ägarbyte.

Byte av vattenmätare

Vattenmätare i hushåll ska enligt lag bytas ut senast vart tionde år. Det gäller mätare som har en kapacitet upp till 2,5 kubikmeter/timme. Större fastigheter som har en större vattenmätare får sin mätare utbytt vart femte år. Att byta vattenmätare är ett rättvisekrav så att betalning sker mot det värde som mätaren i drift visar. Samtliga mätare som byts ut skickas till ackrediterad verkstad för att kontrollera att de håller normen för mätnoggrannhet. Brev sänds ut till fastighetsägaren när det är dags för vattenmätarbyte. Kontakta Lerums kundcenter, KomIn, på telefon 0302-52 10 00 vid frågor.

I samband med att en ny vattenmätare monteras, sätts en backventil in för att skydda kommunens ledningsnät mot återströmmande vatten. Vatten från det kommunala ledningsnätet är klassat som ett livsmedel och lyder under Livsmedelslagen.

Frusen vattenmätare

Fastighetsägaren ska se till att det finns tillräckligt med värme där vattenmätaren är placerad. Om vattenmätaren har installerats i ouppvärmda och oisolerade utrymmen, i till exempel förråd, finns risk att mätaren fryser sönder när temperaturen sjunker. Tänk därför på att isolera eller hålla utrymmet varmt. Om vattenmätaren ändå fryser sönder ska kommunen kontaktas för nedmontering och inkoppling av ny mätare. Detta byte får bekostas av fastighetsägaren.

Avstängningskranar 

Kolla så att dina avstängningskranar, som ska finnas både före och efter vattenmätaren, fungerar och sluter tätt. Detta måste fungera inför ett mätarbyte och det är viktigt att du kan stänga av vattnet om du får en vattenläcka i fastigheten. Ta för vana att kontrollera och motionera avstängningskranarna regelbundet. Om de inte sluter tätt bör du kontakta en rörläggare/VVS-firma snarast och få det åtgärdat.

Ha vattenmätaren under uppsikt

Det är viktigt att ha mätaren under uppsikt så att den registrerar förbrukningen och för att upptäcka eventuella läckage. Har mätaren stannat ska detta direkt anmälas till VA-enheten så att det inte uppstår någon oklarhet i faktureringen. Är alla kranar och ventiler i huset stängda ska det lilla centrumhjulet i vattenmätaren stå still, om inte så läcker det från någon ledning i huset.

Det som bara är några droppar då och då blir med tiden stora och dyra vattenmängder. För mer information, se broschyr "Många droppar små" nedan under Ladda hem.

En läcka kan uppstå på servisledningen för vatten utan förvarning. Om vattnet rinner ut i marken, är läckan ofta svår att upptäcka och om läckan ligger före vattenmätaren, registreras heller inte någon ökning i förbrukningen.

Gör det till en vana att inte bara titta på mätaren utan också lyssna på den! Susar det vid mätaren, trots att alla kranar i huset är stängda, så läcker ledningen.

Även om det vatten som runnit bort inte kan mätas när läckan ligger före mätaren, ska läckan repareras snarast. Annars riskerar du att drabbas av en vattenskada.

Fastighetsägaren har ansvaret för att åtgärda fel på vattenmätare och ledningar samt VA-anordningar på fastighetens sida om förbindelsepunkten (vanligtvis vid tomtgränsen). Observera att vattenmätaren får tas ned och sättas upp endast av VA-enhetens personal. Ring Lerums kundcenter, KomIn, på telefon 0302-52 10 00 för att boka tid.