Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Fjärravlästa vattenmätare

VA-enheten har under början av 2020 börjat installera vattenmätare för fjärravläsning. Målet är att alla fastigheter med kommunalt VA ska ha en digital vattenmätare framöver.

Funktion

En fjärravläst vattenmätare fungerar lite annorlunda jämfört med en vanlig traditionell mätare. Med en fjärravläst vattenmätare får du en mer exakt mätning av din förbrukning av vatten då den mäter vattenflödet med ultraljudsteknik. Mätaren har låg felmarginal, stor noggrannhet och är optimerad för låga startflöden. Den bibehåller samma exakta precision genom hela sin livslängd. 

Mätare har inbyggd akustisk läckagedetektering. Det gör det möjligt för mätaren att detektera möjliga läckage – inte bara läckage som uppstår efter mätarens placering inne i huset, utan även innan mätaren i de angränsande servisledningarna och distributionsnätet.

Avläsningar

För de fastigheter som har fått en fjärravläst vattenmätare installerad betyder det att den inte längre behöver läsas av manuellt. Du som fastighetsägare behöver inte skicka in några årsavläsningar. Det sker nu automatiskt.

Observera att du fortfarande behöver läsa av och lämna in en flyttavläsning av vattnet vid ägarbyte.

Ha koll på din mätare

Som fastighetsägare är du ansvarig över att ha koll på din mätare och förbrukning. Ta som rutin att ibland göra en koll på mätaren när alla kranar i huset är avstängda. Skulle siffrorna på mätaren röra sig när vattnet är avstängt så indikerar det att du har en läcka någonstans i din fastighet. Det kan vara allt från en toalett som står och rinner till en mindre dold läcka eller ett större läckage.

Det som bara är några droppar då och då blir med tiden stora och dyra vattenmängder. För mer information, se broschyr "Många droppar små" nedan under Ladda hem.

Skulle mätaren däremot ha stannat ska det omedelbart rapporteras till VA-enheten så det inte uppstår någon oklarhet i faktureringen.

En läcka kan uppstå på servisledningen för vatten. Om vattnet rinner ut i marken är läckan ofta svår att upptäcka. Om läckan ligger före vattenmätaren registreras heller inte någon ökning i förbrukningen. Gör det till en vana att inte bara titta på mätaren utan också lyssna på den. Susar det vid mätaren trots att alla kranar i huset är stängda, så läcker ledningen.
Även om det vatten som runnit bort inte kan mätas när läckan ligger före mätaren, ska läckan repareras snarast, annars riskerar du att drabbas av en vattenskada. Fastighetsägaren har ansvaret för att åtgärda fel på vattenmätare, ledningar och VA-anordningar på fastighetens sida om förbindelsepunkten (vanligtvis vid tomtgränsen). Observera att vattenmätaren bara får tas ned och sättas upp av VA-enhetens medarbetare. Ring Lerums kundcenter, KomIn, på telefon 0302-52 10 00 för att boka tid.

Frusen vattenmätare

Fastighetsägaren ska se till att det finns tillräckligt med värme där vattenmätaren är placerad. Om vattenmätaren har installerats i ouppvärmda och oisolerade utrymmen, finns risk att mätaren fryser sönder när temperaturen sjunker. Tänk därför på att isolera och hålla utrymmet varmt. Om vattenmätaren ändå fryser sönder ska kommunen kontaktas för nedmontering och inkoppling av ny mätare. Det bytet bekostas av fastighetsägaren.

Avstängningskranar

Kolla så att dina avstängningskranar, som ska finnas både före och efter vattenmätaren, fungerar och sluter tätt. Det måste fungera inför ett mätarbyte och det är viktigt att du kan stänga av vattnet om du får en vattenläcka i fastigheten. Ta för vana att kontrollera och motionera avstängningskranarna regelbundet. Om de inte sluter tätt bör du kontakta en rörläggare/VVS-firma snarast och få det åtgärdat.

För mer information gällande godkänd vattenmätarkonsol och hur vattenmätaren ska vara placerad hittar du längst ned på sidan under Ladda hem och nedladdningsbar pdf.

Symboler att ha koll på

Det kan vara bra att ha koll på de olika symbolerna som kan dyka upp på vattenmätaren. De visas längst ner i displayen på mätaren om något skulle upptäckas.


Se nedladdningsbar PDF-fil under Ladda hem för mer information.