Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Vattenmätarkonsol och avstängningsventiler

Här hittar du viktig information om hur du kontrollerar avstängningskranarna, vilka konsoler som är godkända, vilka som inte är det och vattenmätarens placering.

Avstängningsventil eller avstängningskran 

Kolla så att dina avstängningsventiler, som ska finnas både före och efter vattenmätaren, fungerar och sluter tätt. Detta måste fungera inför ett mätarbyte och det är viktigt att du kan stänga av vattnet om du får en vattenläcka i fastigheten.

Ta för vana att kontrollera och motionera avstängningsventilerna regelbundet. Om de inte sluter tätt bör du kontakta en rörläggare/VVS-firma snarast och få det åtgärdat.

Gör så här för att kontrollera avstängningsventilen

Öppna en kran med kallvatten och stäng en ventil åt gången vid mätaren. Slutar vattnet att rinna och det svarta hjulet på mätarens räkneverk står stilla så fungerar ventilerna som de ska.

Detta rekommenderas för att ett mätarbyte ska kunna utföras säkert och för att du som fastighetsägare undviker stora vattenskador om en läcka skulle uppstå.

Godkänd avstängningsventil

En vattenmätarkonsol finns i olika utföranden och fabrikat. Likaså avstängningsventiler varierar i färg och form. Du hittar bild längre ner i texten som visar ett exempel på godkänd installation och avstängningsventiler. Avstängningsventilerna är av märket BA 212. VA-verksamheten ställer inga krav på själva utseendet, men för att installationen ska anses vara godkänd så ska följande delar ingå:

  • Två avstängningsventiler
  • En skjutbar glidhylsa
  • En backventil

Opålitlig avstängningsventil - LK580

Denna avstängningsventil är av äldre modell och är inte längre godkänd eftersom den lätt går sönder när den stått orörd ett tag. Detta kan orsaka omfattande vattenskador. Om ventilen går sönder skjuts den rakt upp i luften av vattentrycket och kallas därför för ”champagneventilen”.

Om du har den opålitliga ventilen LK580 hemma så måste den bytas av en behörig fackman innan vi kan byta vattenmätare. VA-verksamhetens driftpersonal får inte röra dessa avstängningsventiler. Försök inte att själv vrida på ventilen innan den är utbytt, eftersom du kan skada dig på den uppskjutande korken samt få en omfattande vattenläcka hemma.

Ventilen har en rund svart kork, och texten LK580 står tydligt på ventilen.

LK580tekniskaverken.jpg

Vattenmätarkonsol

En vattenmätarkonsol är ett väggfäste som skruvas fast i väggen och blir en avlastning för spänningar och vibrationer i rörledningarna i samband med mätarbytet. Mätarplatsen blir stabilare och säkrare för framtida byten.

Vilken storlek ska konsolen ha?

Vilken storlek en konsol ska ha varierar beroende på vilket flöde som ska passera mätstället, liter per sekund. För villor ska det vara en konsol för mätare med 20 millimeter genomlopp, vilka även kallas Qn 2,5 samt 190 millimeter bygglängd.

Placering av vattenmätare

Genom att placera din vattenmätare rätt så minskar du risken för läckor och bidrar till en bättre arbetsmiljö. Din vattenmätare ska vara lätt att komma åt för VA-verksamhetens personal när den ska läsas av eller bytas ut.  

Vattenmätaren ska skyddas mot frost, för hög värme och yttre skada. Vattenmätaren är kommunens egendom, men det är du som fastighetsägare som ansvarar för att vattenmätaren i din fastighet inte skadas.

Frusen vattenmätare

Fastighetsägaren ska se till att det finns tillräckligt med värme där vattenmätaren är placerad. Om vattenmätaren har installerats i ouppvärmda och oisolerade utrymmen, i till exempel förråd, finns risk att mätaren fryser sönder när temperaturen sjunker. Tänk därför på att isolera eller hålla utrymmet varmt. Om vattenmätaren ändå fryser sönder ska kommunen kontaktas för nedmontering och inkoppling av ny mätare. Detta byte får bekostas av fastighetsägaren.

Vattenmätarens placering och utrymmesbehov, ett hushåll

  • Vattenmätarens plats ska vara godkänd av kommunens VA-verksamhet, se bild och mått nedan.
  • För att vår personal ska få en bra arbetsmiljö behöver vattenmätaren vara lätt att komma åt. Utrymmet på vattenmätarplatsen ska vara fritt. Ställ inga saker i vägen för mätaren.
  • Vattenmätarkonsolen ska vara fast förankrad i väggen, se bild nedan. Konsolen ska ha ett kontrollerbart återströmningsskydd, till exempel backventil. 
  • Platsen vid mätaren bör tåla spill och läckage av vatten. Undvik fukt- och mögelskador med bra ventilation. Ha heller ingen el i mätarens närhet.
  • Du behöver ha golvbrunn om vattenmätaren är större än 50 millimeter.
  • Övriga bestämmelser, se ABVA 09 punkt 12 och 14.

matt_for_vattenmatarplats.jpg

Funktionsmått för vattenmätarplats (mm). Djup större än 600 mm, bredd större än 800 mm, höjd större än 2100 mm. Personalen behöver utrymme vid avläsning och byte av vattenmätare. Vattenmätaren placeras 700-1000 mm över marken.

Observera att om inte vattenmätaren är placerad enligt ovan instruktioner kan kommunen delge fastighetsägaren att åtgärda det. Om du inte åtgärdar det inom rimlig tid kan vattnet stängas av till fastigheten.  

vattenmatare_horistontell.jpg

Mätaren monteras i en horisontell, fast förankrad mätarkonsol. Konsolen ska ha avstängningsventiler och kontrollerbar backventil. Placera mätaren så den lätt går att läsa av. 

Exempel på godkänd placering av vattenmätare

vattenmatare godkand 1.jpgGodkänd placering av vattenmätarkonsol och bra arbetsmiljö. (Bild från sidan).

vattenmatare_godkand_2.jpgGodkänd placering av vattenmätarkonsol och bra arbetsmiljö. (Bild uppifrån).

Exempel på inte godkänd placering

vattenmatare_ej_godkänd_1.jpgIngen vattenmätarkonsol finns monterad. Ledningar rör på sig och vid hårt tryck kan det bli läckage.

vattenmatare_ej_godkänd_2.jpg
Vid byte av vattenmätare kommer vatten att läcka ut i garderob, vilket kommer medföra fukt. En yta för att sätta under en bunke är A och O.

vattenmatare_ej_godkänd_3.jpgRisk för fuktskada vid byte eller läckage. Ingen bra arbetsmiljö med placering längst ned på golvet. 

vattenmatare_ej_godkänd_4.jpg Placera inte din mätare bakom el och kablar. Vid läckage kan det bli kortslutning. (Stor risk för vår personal vid mätarbyte). Ingen bra arbetsmiljö då mätaren är väldigt svår att komma åt.

vattenmatare_ej_godkänd_5.jpgVattenmätare och rör sitter inte i samma höjd. Det blir spänningar i ledningarna vilket kan orsaka en läcka.

Frågor om vattenmätare

Frågor om utrymme och placering av vattenmätare besvaras av Lerums Kundcenter, KomIn, telefon 0302-52 10 00.