Ditt abonnemang för vatten och avlopp

Lerums kommun har sedan våren 2019 hand om över hanteringen av abonnemang för kommunalt vatten och avlopp (VA). Det innebär bland annat att du rapporterar in din mätarställning till kommunen och att du får fakturan för VA-abonnemanget från kommunen.

Registrera din mätarställning via kommunens e-tjänst

Som fastighetsägare med kommunalt abonnemang för vatten och avlopp läser du själv av din mätarställning och rapporterar sedan in den till kommunen, när som helst under året. Du kan själv gå in via vår e-tjänst för att registrera din mätarställning.

Din faktura för kommunalt vatten och avlopp

Som abonnent med kommunalt vatten och avlopp får du dina fakturor från Lerums kommun. Dessutom faktureras dina kostnader för vatten och avlopp tillsammans med avgifterna för ditt avfallsabonnemang. Fakturorna kommer kvartalsvis, i början av januari, april, juli, och oktober.

Hur du kan betala

Önskar du e-faktura anmäler du detta enkelt hos din bank. Anslut dig till Lerum VA och avfall.

Som abonnent finansierar du verksamheten för vatten och avlopp

Verksamheten för vatten och avlopp finansieras till cirka 97 procent genom att abonnenter betalar avgifter. Avgifterna bestäms av den VA-taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Resterande del som finansieras med skattemedel, är samhällsnyttiga funktioner som till exempel brandposter. Vill du läsa taxan för vatten och avlopp i sin helhet, klicka på ladda hem här nedanför.