När du flyttar

När du säljer din fastighet behöver du som fastighetsägare göra en anmälan om ägarbyte. Anmälan behöver komma in till oss senast 14 dagar före ägarbytet. Du använder vår e-tjänst för ägarbyte. Har du frågor, vänligen kontakta kommunens kundcenter KomIn.

Hur du anmäler ägarbyte av ditt VA-abonnemang

Ägarbyte och inflyttning till nybyggt hus ska meddelas till kommunen senast 14 dagar innan ägarbytet ska gälla. Anmälan om ägarbyte kan du göra genom att kontakta kundcenter KomIn eller göra anmälan dygnet runt via vår e-tjänst, klicka på ikonen för e-tjänsten Ägarbyte av abonemang. 

Det är inte möjligt att göra ägarbyten bakåt i tiden.

Flyttavläsning av vattnet

På flyttdagen behöver du inkomma med en avläsning av din vattenmätare. Detta för att faktureringen ska bli rätt, både för dig som flyttar och för den nyinflyttade kunden.

Avläsningen kan du lämna via vår e-tjänst, klicka på ikonen för e-tjänsten avläsning av din vattenmätare. 

Om flyttavläsning inte inkommer läggs en uppskattad förbrukning in som beräknas fram till ägarbytesdagen, den baseras på den tidigare förbrukningen.