Hävt bevattningsförbud i hela kommunen

De senaste tidens regn har nu höjt vattennivåerna i våra vattentäkter tillräckligt mycket. Vi är nu nästan uppe i normala nivåer. Därför hävs det skärpta bevattningsförbudet idag, torsdag 4 oktober.

Uppdaterat 4 oktober:

Hävt bevattningsförbud

Vattennivåerna i de två ytvattentäkterna till Lerums vattenverk är nu nästan uppe i normala nivåer. Därför hävs bevattningsförbudet för alla berörda abonnenter. Sedan tidigare är bevattningsförbudet hävt för de som får vatten från Sjöviks och Gråbos vattenverk.

Under bevattningsförbudet har Lerums vattenverk producerat cirka 4 800 - 4 900 kubikmeter dricksvatten per dygn. Det är cirka 15 procent mindre än normalt. Tack alla ni som har hjälpt till att spara på vatten.

 

Uppdaterat 28 september:

VA-enheten är försiktigt positiva till trenden

Eftersom det inte har regnat så mycket den senaste veckan, ligger vattennivåerna i kommunens vattentäkter på samma nivå som förra veckan.

VA-enheten har den här veckan bedömt att det är rimligt att ha kvar bevattningsförbudet. Detta eftersom om vi får en torr vinter, behövs en marginal för vattennivåerna innan de går ner till den lägsta tillåtna vattennivån.

Trots att vattennivån inte har höjts något den senaste veckan är VA-enheten är fortsatt positiva efter den höjning som har gjorts under september månad. De gör kontinuerligt bedömningar om ett bevattningsförbud behövs för VA-abonnenter som får sitt dricksvatten från Lerums vattenverk.

 

Uppdaterat 17 september:

Vattennivåernas återhämtning väntas ta tid

Nu är markerna runt kommunens vattentäkter något mer mättade på vatten, vilket medför att regnvatten har börjat rinna till våra vattentäkter. Men vattennivåerna behöver stiga ytterligare 100 mm för att nå till normala nivåer. Tyvärr är det svårt att säga hur lång tid påfyllningen tar, då det är beroende av nederbördsmängderna.

VA-enheten mäter vattennivåerna regelbundet

VA-enheten läser av nivåerna i vattentäkterna kontinuerligt. Det innebär att VA-enheten med aktuella uppgifter överväger om ett bevattningsförbud behövs.

 

Bevattningsförbud gäller fortsatt tillsvidare

Innan vattennivåerna har blivit normala, gäller fortsatt det skärpta bevattningsförbudet tillsvidare för de som får sitt kommunala dricksvatten från Lerums vattenverk. Det gäller orderna Lerum, Stenkullen, Olstorp, Stannum, Floda och Tollered.

När bevattningsförbudet hävs

När vattentäkterna har nått normala nivåer är det dags att häva det skärpta bevattningsförbudet för VA-abonnenter som får sitt dricksvatten från Lerums vattenverk. Då kommer de berörda abonnenterna att få ett SMS utskickat till sig, i kombination med att VA-enheten informerar på lerum.se, kommunens hemsida och kommunens Instagramkonto: lerumskommun.

Uppdaterat 24 augusti:

Vattnet enbart till för mat, dryck och hygien

Det skärpta bevattningsförbudet innebär att all användning av dricksvatten annat än till mat, dryck och hygien bör undvikas. VA-abonnenter som får sitt dricksvatten från Lerums vattenverk får exempelvis inte använda kommunalt dricksvatten för att vattna gräsmattor, rabatter eller annan växtlighet. Detta gäller nu även all bevattning med vattenkanna.

Sedan tidigare beslut den 12 juli får du inte lov att använda kommunalt dricksvatten till:

 • bevattning av gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare. Med det skärpta vattenförbudet får du inte heller vattna med vattenkanna.
 • bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner, vägar och liknande.
 • att fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad.
 • att exempelvis tvätta fasader, tak, altaner med mera. Fordon får endast tvättas i biltvätt. 

Vi uppmanar även till allmän sparsamhet av vårt kommunala dricksvatten. Det är av yttersta vikt att vi alla försöker spara på vattnet så mycket som möjligt.  

 

Tips för att spara vatten

 • Ta korta duschar istället för att bada i badkar. Samla upp duschvatten i en hink för att vattna rabatterna med.
 • Stäng av kranen när du tvålar in dig och borstar tänderna.
 • Skala inte potatis under rinnande vatten. Spara dessutom vattnet i en hink och vattna med i trädgården.
 • Diska inte under rinnande vatten. Använd en balja eller diskhon. Om du diskar för hand kan du använda diskvattnet som blir över i baljan till att skölja ur förpackningar.
 • Fyll diskmaskin och tvättmaskin innan du använder dem.
 • Ställ en kanna med vatten i kylskåpet så har du kallt vatten redo när du är törstig, istället för att spola i kranen tills det blir kallt.
 • Om du har varit bortrest och vill spola ur vatten ur kran/ledningar – samla upp vattnet i en hink för att till exempel vattna dina växter med.
 • Samla upp eventuellt regnvatten från takrännor för att vattna din trädgård.
 • Laga onödiga läckor och droppande kranar. Många kubikmeter vatten går till spillo vid läckor och om kranar får droppa under lång tid.
 • Byt till snålspolande dusch- och vattenkranar.
 • Tänk på att det går åt ett par liter vatten varje gång du spolar i toaletten. Försök att inte spola i onödan.

Hur mycket vatten går det åt?

 • Vattenförbrukning per person och år beräknas i genomsnitt att vara mellan 50-75 kubikmeter.
 • Av vattnet används ca 5 % till mat och dryck, 20 % till toalettspolning, 20 % till disk, 10 % till tvätt, 40 % till personlig hygien och 5 % till övriga ändamål.
 • En läckande toalettstol kan ge en extra förbrukning på 200 kubikmeter/år.
 • En kran som droppar kan ge en extra förbrukning på 30 kubikmeter/år.
 • En trädgårdsslang kan släppa igenom 3,6 kubikmeter per timma, vilket ger 86 kubikmeter/dygn.

Du som har egen brunn

Kommunens bevattningsförbud gäller bara bevattning med vatten från det kommunala dricksvattennätet. Förbudet gäller inte om du har egen brunn eller förser din fastighet med vatten på annat sätt. Vår rekommendation är dock att även du sparar på vattnet.

Hämta dricksvatten på Teknisk service

Behöver du med enskild brunn dricksvatten för mat, dryck och hygien kan du åka till Teknisk service, Hedeforsvägen 6 i Stenkullen.

Det kan du göra måndag - torsdag klockan 8 - 16 och fredagar 8 -14. Väl där ringer ni kundcenter KomIn på telefonnummer 0302- 52 10 00, så kommer personal och hänvisar er till platser där ni kan fylla på era medhavda kärl. Observera att Lerums kommun inte bistår med kärl.

Dricksvattnet som du får hämta är för människors förbrukning.

Vi har sänkt vår vattenförbrukning med cirka 15 procent

Innan det skärpta bevattningsförbudet infördes ett bevattningsförbud 12 juli. Då sänktes vår vattenförbrukning av kommunalt dricksvatten i Lerums kommun med ca 1 000 kubikmeter per dygn, vilket motsvarar 15 %. Detta är mycket positivt, men vi behöver fortsatt spara på vattnet.

Stort tack till alla som hjälper till att spara vatten genom att följa våra anvisningar! 

Även förbud att använda sjövatten för bevattning

Den 5 juli 2018 fattade Länsstyrelsen beslut om att förbjuda uttag av vatten från länets vattendrag och sjöar på grund av låga vattennivåer. Förbudet att bevattna med kommunalt dricksvatten infördes torsdag den 12 juli i hela kommunen. Bevattning med sjövatten får inte heller göras på grund av de låga vattennivåerna. Kommunen avslutar nu, och tills vidare, sjövatten bevattning av fotbollsgräsplanerna Spinnarvallen, Flodala, Aspevallen och Tullängen. Inga planer vattnas med kommunalt dricksvatten. Invånare med egna pumpanläggningar från kommunens sjöar och vattendrag får inte heller använda sig av det vattnet.

Vattendom reglerar

Lerums kommun har både grundvattenverk och ytvattenverk. Grundvattenverk hämtar vatten från borrade brunnar och ytvattenverk hämtar vatten från sjöar.

Hur mycket vatten kommunen får ta ut från en sjö eller en brunn regleras av en vattendom. Det innebär att kommunen måste begränsa vattenuttaget om vattennivån blir för låg, vilket i sin tur innebär att kommunen har svårt att producera lika mycket dricksvatten som normalt. Med dagens vattenförbrukning sjunker vattennivån i sjöarna med en cm varje dygn. Det innebär att vi har en akut situation med vattenförsörjningen, och det är kort tid kvar till dess att vi når kritiska nivåer. Om vi därefter fortsätter att ta vatten från sjöarna påverkar det inte bara oss människor utan också djur och natur. 

Till följd av låga nederbördsmängder i samband med värmebölja sedan maj månad är grund- och ytvattennivåerna nu låga i Lerums kommun. För att vattnet ska räcka till alla utan att det blir vattenbrist, har kommunen infört skärpt bevattningsförbud tillsvidare.

Vi ber om överseende med de eventuella besvär detta medför. Vid frågor kontakta Lerum kommuns kundcentrum, KomIn, på telefon 0302-52 10 00.

Frågor och svar

Nedan finns vanliga frågor och svar rörande bevattningsförbud, kanske ni får svar på er fråga redan där. 

Fråga 1: Vad innebär skärpt bevattningsförbud? 

Svar: Vid skärpt bevattningsförbud får du inte göra följande: 

 1. Bevattning av grönytor med spridare eller slang, till exempel bevattning av gräsmattor, häckar, fotbollsplaner och liknande. Du får inte heller vattna med vanlig vattenkanna.

 2. Att tvätta bilen hemma (gäller ej automattvättar med slutna vattensystem som återanvänder tvättvattnet).

 3. Att använda högtryckstvätt för att exempelvis tvätta fasader, altaner eller liknande.

 4. Att fylla privat pool med dricksvatten.

Fråga 2: Varför ska vi spara på vattnet?

Svar: Lerums kommun har både grundvattenverk och ytvattenverk. Grundvattenverk hämtar vatten från borrade brunnar och ytvattenverk hämtar vatten från sjöar. 

Hur mycket vatten kommunen får ta ut från en sjö eller en brunn regleras av en vattendom. Det innebär att kommunen måste begränsa vattenuttaget om vattennivån blir för låg, vilket i sin tur innebär att kommunen har svårt att producera lika mycket dricksvatten som normalt.

På grund av låga nederbördsmängder under sommaren i kombination med en varm sommar, är både grund- och ytvattenvattennivåerna låga i delar av Lerums kommun. För att det vill säga att det inte ska bli vattenbrist, står orterna Lerum, Stenkullen, Olstorp, Stannum, Floda och Tollered kommunen under skärpt bevattningsförbud. 

Fråga 3: Vilka krav står VA-verksamheten under gällande dricksvattenförsörjningen för VA-abonnenterna?

Gällande dricksvattenförsörjningen har VA-kollektivet i Lerums kommun uppdraget att försörja VA-abonnenterna med dricksvatten för normalkonsumtion. Det innebär att VA-kollektivet ska tillgodose de krav som utifrån hälsoskydd kan ställas för bostäder och hushåll. Det medför att VA-kollektivet inte är skyldigt att tillhandahålla vatten- och avloppstjänster utöver det som krävs för hushållets normala behov, både när det gäller kvalitet och kvantitet. Detta framgår av punkt 10 i ABVA Allmänna bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster i Lerums kommun.

”Huvudmannens leveransskyldighet avser endast vatten av dricksvattenkvalitet för normal hushållsanvändning. Huvudmannen garanterar inte att ett visst vattentryck eller viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras.”

Fråga 4: Vad händer om man bryter mot bevattningsförbudet?

Svar: Vattennivån riskerar att sjunka till kritiska nivåer om vi inte tillsammans minskar vår användning av vatten. Uppmärksammas det att du använder vatten för till exempel bevattning kommer vi att påminna dig om att det är bevattningsförbud. Om du trots detta fortsätter att slösa med dricksvattnet kan vi komma att stänga av vattnet (med stöd av punkt 13 i ABVA). Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till så att vattnet räcker till viktiga funktioner så som förskolor, skolor, äldreboenden, näringsliv och vardagslivet.

I Lerums kommuns Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster (ABVA) framgår av punkt 13:

”Huvudmannen har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen när denna finner det nödvändigt för att förebygga person-, eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan sådan åtgärd som berör huvudmannens egna eller därmed förbundna anläggningar.

Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare skyldig att reducera sin vattenförbrukning enligt huvudmannens anvisningar.”

Fråga 5: Vad kan man mer göra för att spara på vattnet? 

Svar: Utöver att inte vattna med spridare, slang eller vattenkanna, enbart tvätta bilen vid biltvätt samt inte fylla upp pooler kan du spara vatten genom att: 

1. Samla upp och använda regnvatten till bevattning.
2. Inte diska under rinnande kran. 
3. Inte låta kranen rinna i onödan, vid exempelvis tandborstning eller rakning.  
4. Undvika att bada samt korta ner tiden du duschar. 
5. Diska och tvätta med fyllda maskiner. 

Fråga 6: Vem gäller bevattningsförbudet för? 

Svar: Bevattningsförbudet gäller VA-abonnenter i Lerum, Stenkullen, Olstorp, Stannum, Floda och Tollered, alltså de som får sitt dricksvatten från Lerums vattenverk. Det gäller även näringslivet och föreningar som uppmanas att anpassa sin vattenförbrukning så långt det är möjligt. 

Tips till företag

För företag som behöver vatten till exempelvis bevattning, fasadtvätt eller liknande är ett tips att samla regnvatten, eller köpa vatten på tank från privata aktörer eller från kommuner som inte har begränsad vattentillgång.

Fråga 7: Går det att få dispens från bevattningsförbudet?

Svar: Nej

Fråga 8: Går det att som företag få dispens från bevattningsförbudet? 

Svar: Nej, bevattningsförbudet gäller för alla. Flera verksamheter kräver stor vattenförbrukning i sina processer. Lerums kommun uppmanar alla VA-abonnenter som får sitt dricksvatten från Lerums vattenverk till eftertänksamhet och vara sparsamma med vattenanvändningen. I många fall kan företagens rutiner förändras i den rådande situationen, för att minska dricksvattenförbrukningen även inom användningsområden som inte direkt omfattas av bevattningsförbudet. Om du som företagare vill prata om vattensituationen är du välkommen att kontakta vårt kundcentrum KomIn, 0302-52 10 00, alternativt mejla till va@lerum.se.

Tips till företag

För företag som behöver vatten till exempelvis bevattning, fasadtvätt eller liknande är ett tips att samla regnvatten, eller köpa vatten på tank från privata aktörer eller från kommuner som inte har begränsad vattentillgång.

Fråga 9: Varför betalar jag som VA-abonnent automatiskt inte mindre i brukningsavgift vid ett bevattningsförbud?

Den kommunala VA-verksamheten är inte vinstdrivande, och dess kostnader och intäkter baseras på självkostnadsprincipen, att VA-kollektivet har rätt till ersättning för sina faktiska kostnader. I samband med ett bevattningsförbud minskar inte heller VA-verksamhetens kostnader, snarare tvärtom.

Det medför att om VA-huvudmannen efter önskan av en VA-abonnent skulle bevilja en minskning eller avdrag av brukningsavgifterna, skulle verksamheten göra ett ekonomiskt underskott vilket senare skulle behöva kompenseras med en höjning av den allmänna VA-taxan.

Det finns inte heller något stöd för en sänkning, varken i varken i ABVA eller i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV).

Fråga 10: Gäller bevattningsförbudet även för mig med egen brunn?

Svar: Nej, men vi uppmanar ändå till sparsamhet på grund av generellt låga grundvattennivåer. Även privata brunnar riskerar att sina när nivåerna är låga. 

Fråga 11: Vad gör jag om min granne vattnar sin trädgård? 

Svar: Om du har möjlighet - prata med din granne. Din granne känner kanske inte till bevattningsförbudet. Läget är allvarligt och vi behöver alla hjälpas åt att spara dricksvatten. Det kan vara så att din granne har tillgång till egen brunn och då gäller inte bevattningsförbudet.  

Fråga 12: Får jag vattna med kanna? 

Svar: Nej. Undantaget om du använder spillvatten från till exempel matlagning eller dusch. 

Fråga 13: Jag har just planerat häck/träd, får jag vattna? 

Svar: Tyvärr innebär bevattningsförbudet att man inte får vattna alls.

Fråga 14: Jag har just lagt ut ny gräsmatta, får jag vattna?

Svar: Inte med kommunalt dricksvatten. 

Fråga 15: Måste jag stänga av mitt automatiska bevattningssystem? 

Svar: Ja, om du använder kommunalt dricksvatten. 

Fråga 16: Jag ska måla huset, får jag tvätta fasaden? 

Svar: Nej, du får inte tvätta fasaden med kommunalt dricksvatten när det råder skärpt bevattningsförbud i kommunen.

Fråga 17: Jag ska tvätta taket, får jag det?

Svar: Nej, du får inte tvätta taket med kommunalt dricksvatten när det råder skärpt bevattningsförbud i kommunen.

Fråga 18: Jag ska högtryckstvätta altanen, får jag det? 

Svar: Nej, inte med kommunalt dricksvatten. 

Fråga 19: Jag ska tvätta utemöblerna, får jag det?

Svar: Nej, inte med kommunalt dricksvatten. 

Fråga 20: Jag vill fylla min pool med dricksvatten, hur gör jag? 

Svar: Just i år när dricksvattnet inte räcker till så får man inte fylla sin pool med kommunalt dricksvatten. Kan du lösa påfyllningen på annat sätt får du självklart använda din pool. Dricksvattnet måste dock främst användas som livsmedel.

Fråga 21: Får inte mina barn bada i en uppblåsbar pool?

Svar: Poolen får inte fyllas med kommunalt dricksvatten. Åk istället gärna till en simhall, en badsjö eller till havet för att låta barnen bada. 

 

Dricksvattensituationen 

Fråga 22: Varför höjer ni inte taxan för vatten, då skulle folk förbruka mindre?

Vi får enligt vattentjänstlagen inte ta in mer pengar än vad verksamheten behöver för att täcka sina kostnader. 

Fråga 23: Beror bristen på vatten på att Lerums kommun växer i invånarantal? 

Svar: Nej, situationen beror på de senaste veckornas värmebölja och lite nederbörd.  

Fråga 24: Beror bristen på läckor i ledningssystemet? 

Svar: Alla ledningssystem läcker tyvärr lite, men bristen vi har nu beror främst på att det inte regnat och snöat tillräckligt. Vi letar läckor kontinuerligt och lagar dem. Vi arbetar också kontinuerligt med ledningsförnyelse. Misstänker du en vattenläcka så hör gärna av dig till vårt kundcentrum, KomIn, via telefon 0302-52 10 00 eller mejla oss på va@lerum.se.

Fråga 25: Hur länge kommer bevattningsförbudet att gälla? 

Svar: Bevattningsförbudet för de som får sitt vatten från Lerums vattenverk gäller tillsvidare, till dess att kommunen bedömer att vattennivåerna i våra yt- och grundvattentäkter är tillräckligt höga igen. När detta kommer att ske är svårt att svara på i dagsläget då det beror på kommande nederbördsmängder. Vi uppdaterar hemsidan löpande så fort vi vet mer.