Hantering av personuppgifter

Från och med den 25 maj 2018 träder Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft - en ny reglering för dataskydd i EU. Den ersätter personuppgiftslagen (PUL) och innehåller bestämmelser om hur personuppgifter får behandlas. Av lagen framgår att den personuppgiftsansvarige är skyldig att informera om hur dina personuppgifter används.

Nedan kan du läsa om vilka personuppgifter vi på VA-enheten behandlar beroende på vilket ärende och handling det gäller.