Avledning av orenat avloppsvatten till sjön Aspen

XXXdagen den DD månad 20XX kl XX:XX fick Lerums kommun information från Ryaverket (Göteborgs reningsverk) att de har begränsad kapacitet inne på reningsverket. Avloppstunneln mellan Lerum och Göteborg har rasat och Lerums kommun får inte längre avleda avloppsvatten till tunneln som leder Lerums kommuns avloppsvatten till Göteborg för rening på Ryaverket. Detta innebär att Lerums kommun i stället måste avleda orenat avloppsvatten till sjön Aspen. Du bör därför inte bada i sjön Aspen just nu.

Vi ber om överseende med de besvär detta medför. Vid frågor kontakta Lerum kommuns kundcentrum, KomIn, på telefon 0302-52 10 00.
Nedan finns vanliga frågor och svar rörande situationen, kanske ni får svar på er fråga redan där.Fråga: Kan jag bada i sjön Aspen?

Svar: Nej det är inte lämpligt under tiden som orenat avloppsvatten leds till sjön. Vid bad finns risk att man får i sig bakterier eller andra mikroorganismer som kan orsaka magproblem. Om du badat i Aspen och känner dig orolig eller sjuk, kontakta Sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177.

Fråga: Kan jag bada i andra sjöar i kommunen?

Svar: Ja det går bra. De är inte påverkade av orenat avloppsvatten.

Fråga: Kan jag dricka det kommunala kranvattnet?

Svar: Ja, Lerums kommun tar inte vatten från sjön Aspen för att producera dricksvatten.

Fråga: Hur påverkar utsläppen miljön?

Svar: Utsläpp av orenat avloppsvatten kan leda till övergödning av sjöar och vattendrag, men på grund av situationen som uppstått har kommunen inget annat val än att släppa ut orenat avloppsvatten. Vi arbetar för att lösa situationen så snabbt som möjligt för att minska denna miljöpåverkan.

Fråga: Hur länge kommer problemen att kvarstå?

Svar: Detta har vi inte svar på i nuläget. Vi uppdaterar hemsidan med mer information så fort vi vet mer.