Kemisk förorening av dricksvattnet

XXXdagen den DD månad 20XX kl XX:XX fick Lerums kommun vetskap om att det kommunala dricksvatten inom område XXX har förorenats med XXX. Lägg eventuellt in en karta över drabbade områden. Vattnet ska inte användas som livsmedel! Du ska alltså inte dricka vattnet eller använda det vid matlagning. Vattnet kan fortfarande användas för att duscha, diska, tvätta, städa och spola i toaletten. Rent dricksvatten finns att hämta i tankar vid XXX i XXX. Dricksvattnet har förorenats genom att XXX har hänt. Vi ber om överseende med de eventuella besvär detta medför. Vid frågor kontakta Lerum kommuns kundcentrum, KomIn, på telefon 0302-52 10 00. Nedan finns vanliga frågor och svar rörande kemisk förorening av dricksvatten, kanske ni får svar på er fråga redan där.

Fråga: Kan man dricka vattnet?

Svar: Nej, som försiktighetsåtgärd rekommenderar VA-enheten i Lerums kommun att kranvattnet inte används som livsmedel. Du ska alltså inte dricka vattnet eller använda det vid matlagning. Vattnet kan fortfarande användas för att duscha, diska, tvätta, städa och spola i toaletten.

Fråga: Kan jag hämta rent dricksvatten någonstans?

Svar: Tankar med rent dricksvatten finns vid XXX i XXX

Fråga: Vilka är berörda?

Svar: Beskriv vilka delar av kommunen som är drabbade. Övriga kan dricka och använda dricksvattnet om vanligt.

Fråga: Hur många är berörda?

Svar: XXX st personer är folkbokförda i området vars dricksvatten har förorenats med XXX. Utöver dessa finns ett antal arbetsplatser, skolor mm som också är berörda.

Fråga: Vad kan hända, vilka är symptomen om jag druckit vattnet?

Svar: XXX kan ge upphov till XXX. Är du orolig eller känner dig sjuk kontakta Sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177.

Fråga: Kan mitt husdjur dricka vattnet?

Svar: Till våra husdjur krävs dricksvatten av lika hög kvalitet som till oss människor enligt Jordbruksverket. Du kan läsa mer på www.jordbruksverket.se.

Fråga: Kan man se på vattnet om det är bra eller dåligt?

Svar: Nej, vattnet ser ut, luktar och smakar precis som vanligt. Den kemiska föroreningen kan endast upptäckas genom vattenprover som analyseras i ett laboratorium.

Alternativt:

Ja, vattnet är missfärgat och luktar XXX.

Fråga: Varför har det kommit in XXX i vattnet?

Svar: Detta har vi inte svar på i nuläget men det utreds för fullt. Vi uppdaterar hemsidan löpande så fort vi vet mer.

Alternativt:

Olycka XXX inträffade XXXdagen den DD månad 20XX kl XX:XX vid plats XXX.

Fråga: Vad gör Lerums kommun för att åtgärda problemet med dricksvattnet?

Svar: VA-enheten fortsätter med utökad provtagning i kommunen vid strategiskt utvalda provpunkter. Samtidigt fortsätter vi med kraftiga spolningar på ledningsnätet, vilket kan medföra lägre tryck i vissa områden. Något mer?

Fråga: Hur ofta tar ni prover på dricksvattnet?

Svar: Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer för dricksvattenprovtagning. Prover skickas till externt ackrediterat laboratorium varje tisdag för ett stort antal platser. Under pågående dricksvattenkris tas ett utökat antal prover i syfte att spåra samt följa upp innehållet av XXX i dricksvattnet.

Fråga: Hur fungerar provtagningsprocessen?

Svar: Provtagning och kontroll av dricksvattenkvaliteten är en process som börjar med att ett prov tas och skickas till ackrediterat laboratorium. Det tar upp till sju dagar innan samtliga analysresultat är bekräftade.

Fråga: Hur länge kommer vattnet att vara förorenat?

Svar: Vi kan tyvärr i dagsläget inte svara på hur länge vattnet kommer att vara förorenat. Vi tar löpande nya prover och uppdaterar hemsidan kontinuerligt med senaste nytt.

Fråga: Kan jag duscha med sår eller finns det infektionsrisk?

Svar: Du kan duscha utan risk.

Fråga: Kan min bebis duscha/bada?

Svar: Eftersom bebisar lätt dricker bad- och duschvatten är det att rekommendera att tvätta av bebisen med tvättlappar.

Fråga: Kan jag få ekonomisk ersättning?

Svar: Boende och verksamma i ORT, Lerums kommun kämpar nu med att dricksvattnet inte kan användas som livsmedel. Vi beklagar de besvär som uppstått i samband med detta. Nu hör kunder av sig och vill ha ersättning/avdrag på grund av de besvär som uppstått. Lerums kommun är väl medveten om den här frågan och hänvisar till de rutiner som vi följer:

Alla kunder är välkomna att skriftligen skicka in sina ersättningsanspråk/ skadekrav till Lerums kommun och varje enskilt fall kommer att utredas och baseras på om Lerums kommun har brustit i sitt uppdrag. Varje anspråk ska innehålla en redogörelse för vad ersättningen begärs för och med vilket belopp. Det går bra att skicka via e-post till va@lerum.se och det krävs ingen speciell blankett.

VA-verksamhetens ansvar regleras i lag (2006:412) om allmänna vatten- och avloppstjänster (vattentjänstlagen) och storlek på eventuell ersättning bestäms utifrån de principer som följer av 5 kap. skadeståndslagen (1972:207).

Vi är juridiskt sett förhindrade att genomföra utbetalning innan utredning är genomförd. Varje ersättningsanspråk ska dessutom utredas var för sig. Därför kan det inte bli aktuellt att göra generella avdrag på kommande VA-räkningar utan alla som kräver ersättning måste enskilt skicka in sina ersättningsanspråk för utredning.