Kokningsrekommendation

Torsdagen den 19 juli 2018 kl 11:00 införde Lerums kommun kokningsrekommendationer av allt kommunalt dricksvatten i orterna Lerum, Stenkullen, Olstorp, Stannum, Floda och Tollered. Dessa orter får sitt dricksvatten från Lerums vattenverk. Ni som bor i Gråbo, Annekärr, Björboholm och Sjövik är kopplade till ett annat vattenverk och behöver inte koka ert dricksvatten.

En samling händelser som inträffat under veckan föranleder att vi tagit beslutet att införa kokningsrekommendationer. Beslutet baseras på försämrat råvatten in till vattenverket på grund av torkan, gårdagens driftstörning på vattenverket som även ledde till att ledningsnätet blev tömt på vatten, tillsammans med ett preliminärt prov från torsdagen 19 juli som visat på något förhöjda halter av E-colibakterier. Definitivt svar kommer vi att få i början av nästa vecka. 

VA-enheten har rådfrågat Livsmedelsverkets expertgrupp och har i samråd med dem tagit beslut om att rekommendera berörda kommundelar att koka sitt dricksvatten och vatten till matlagning fram till dess att vattenproverna är godkända och VA-enheten ger nya besked. Vi väljer i detta fall att ta det säkra före det osäkra. 

Vattnet ska kokas upp så att det bubblar kraftigt, då har det nått en temperatur på 100ºC och det räcker. Vattnet behöver sedan inte koka under en viss tid utan det räcker att det har kokat upp ordentligt.

Vi ber om överseende med de eventuella besvär detta medför. Vid frågor kontakta Lerum kommuns kundcentrum, KomIn, på telefon 0302-52 10 00.

Nedan finns vanliga frågor och svar rörande kokningsrekommendation, kanske ni får svar på er fråga redan där.
Längst ner på denna sida finns faktablad på åtta olika språk som innehåller information om kokningsrekommendationer.

Anmäl till oss om du blivit magsjuk

Har du blivit magsjuk och befunnit dig i Lerum, som har kokningsrekommendation för dricksvattnet, vill vi gärna att du berättar det för Lerums kommuns miljöenhet. E-posta nedanstående uppgifter till miljoenheten@lerum.se för anmälan:

 • Hur många är sjuka i ditt hushåll?
 • När blev du/ni sjuka?
 • Symptom (magont, huvudvärk, kräkningar, diarré, feber mm)?
 • Hur länge har du/ni varit sjuka?

Uppgifterna kan lämnas anonymt, men det underlättar vårt arbete om namn och kontaktuppgifter anges för eventuella uppföljande frågor.

Fråga: Vad innebär kokningsrekommendation av det kommunala dricksvattnet?

Svar: Att allt vatten som ska förtäras, det vill säga drickas eller användas till matlagning ska kokas först.

Fråga: Vem har beslutat om kokningsrekommendationen?

Svar: Formellt beslut om kokningsrekommendation tog VA-enheten i Lerums kommun torsdagen den 19 juli kl. 11:00 2018 . 

Fråga: Vilka är berörda?

Svar: Lerum, Stenkullen, Olstorp, Stannum, Floda och Tollered är drabbade. Övriga behöver inte koka dricksvattnet.

Fråga: Hur många är berörda av att koka vatten?

Svar: Ca 20 000 personer är folkbokförda i området som uppmanas att koka sitt dricksvatten. Utöver dessa finns ett antal arbetsplatser, skolor mm som också är berörda.

Fråga: Hur kokar man vattnet så det blir bra?

Svar: Vattnet ska kokas upp så att det bubblar kraftigt, då har det nått en temperatur på 100ºC och det räcker. Vattnet behöver sedan inte koka under en viss tid utan det räcker att det har kokat upp ordentligt.

Fråga: Räcker det med att koka vattnet i en vattenkokare?

Svar: Ja, så länge som kokningen i vattenkokare resulterar i att vattnet bubblar kraftigt. Det behöver inte koka en viss tid.

Fråga: Kan jag dricka kaffe ur kaffebryggare/kaffemaskin?

Svar: Nej, vattnet måste koka (100ºC) innan det går att dricka. De flesta kaffebryggare/kaffemaskiner uppnår inte den temperaturen.

Fråga: Kan mitt husdjur dricka vattnet?

Svar: Till våra husdjur krävs dricksvatten av lika hög kvalitet som till oss människor enligt Jordbruksverket. Du kan läsa mer på www.jordbruksverket.se.

Fråga: Hur ska jag göra när jag sköljer sallad?

Svar: Använd kokat vatten.

Fråga: Kan man borsta tänderna med vattnet?

Svar: Använd kokat vatten.

Fråga: Kan man duscha, tvätta, diska, städa och spola på toaletten?

Svar: Ja, man kan använda vattnet till detta utan att först koka det. Vatten som ska drickas eller användas i matlagning ska kokas.

Fråga: Kan man diska för hand?

Svar: Det går bra, men det är viktigt att disken får torka ordentligt innan du använder den.

Fråga: Vad kan hända, vilka är symptomen?

Svar: Man kan eventuellt få problem med magen, diarré är vanligast. Oftast går det över av sig själv. Vid problem med magen ska man tänka på att dricka mycket (kokat vatten, flaskvatten eller annan dryck). Är du orolig eller känner dig sjuk kontakta Sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177.

Fråga: Vad är det för bakterier som finns i vattnet?

Svar: E-colibakterier.

Är du orolig eller känner dig sjuk kontakta Sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177.

Fråga: Kan man se på vattnet om det är bra eller dåligt?

Svar: Nej, vattnet ser ut, luktar och smakar precis som vanligt. Bakterierna kan endast upptäckas genom vattenprover som analyseras i ett laboratorium.

Fråga: Varför har det kommit in bakterier i vattnet?

Svar: En samling händelser som inträffat under veckan föranleder att vi tagit beslutet att införa kokningsrekommendationer. Beslutet baseras på försämrat råvatten in till vattenverket på grund av torkan, gårdagens driftstörning på vattenverket som även ledde till att ledningsnätet blev tömt på vatten, tillsammans med ett prov som visat på något förhöjda halter av E-coli. Vi uppdaterar hemsidan löpande så fort vi vet mer.

Fråga: Vad gör Lerums kommun för att åtgärda problemet med dricksvattnet?

Svar: VA-enheten fortsätter med utökad provtagning i kommunen vid strategiskt utvalda provpunkter. Samtidigt ökar vi kloreringen vid vattenverket. För att få ökad genomströmning av det klorerade vattnet genomför vi även spolningar på ledningsnätet, vilket kan medföra lägre tryck i vissa områden.

Fråga: Hur ofta tar ni prover på dricksvattnet?

Svar: Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer för dricksvattenprovtagning. Prover skickas till externt ackrediterat laboratorium varje tisdag för ett stort antal platser. Under pågående dricksvattenkris tas ett utökat antal prover i syfte att spåra samt följa upp utbrottet.

Fråga: Hur fungerar provtagningsprocessen?

Svar: Provtagning och kontroll av dricksvattenkvaliteten är en process som börjar med att ett prov tas och skickas till ackrediterat laboratorium. Det tar upp till sju dagar innan samtliga analysresultat är bekräftade. För att ta beslut om hävning av kokningsrekommendation ska två på varandra följande prover vara godkända.

Fråga: Hur länge kan kokningsrekommendationen pågå?

Svar: Vi kan tyvärr i dagsläget inte svara på hur länge kokrekommendationen kommer att gälla. Vi tar löpande nya prover och uppdaterar hemsidan kontinuerligt med senaste nytt. Oavsett resultat idag så måste vi ha kvar kokrekommendationen tills vi har fått in flera provresultat som indikerar att vi kan häva kokrekommendationerna.

Fråga: Kan jag använda okokt vatten till något?

Svar: Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer kan okokt dricksvatten användas till att:

 • Tillaga mat som ska kokas i vatten, till exempel potatis, ris och pasta.
 • Tvätta händer och ansikte.
 • Duscha, men se till att små barn inte sväljer vatten. Undvik att bada.
 • Diska i diskmaskin på högsta temperatur, använd torkprogrammet.
 • Diska för hand, låt disken torka innan den används.
 • Tvätta kläder (men undvik att tvätta ljusa kläder om du upplever missfärgat vatten i kranen på grund av spolning).
 • Städa och rengöra ytor.
 • Vattna blommor.
 • Spola i toaletten.

Fråga: Om jag har känt mig konstig i magen, smittar det?

Svar: Det är inte troligt. Är du orolig eller känner dig sjuk kontakta Sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177.

Fråga: Mitt spädbarn har fått i sig vattnet innan vi visste om kokningsrekommendationen, hur gör vi nu?

Svar: Avvakta eventuella symptom. Är du orolig eller misstänker sjukdom kontakta Sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177.

Fråga: Jag är gravid och har druckit vattnet, vad gör jag?

Svar: Avvakta eventuella symptom. Är du orolig eller känner dig sjuk kontakta Sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177.

Fråga: Jag ammar och har druckit vattnet, hur gör jag?

Svar: Avvakta eventuella symptom. Är du orolig eller känner dig sjuk kontakta Sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177.

Fråga: Kan jag duscha med sår eller finns det infektionsrisk?

Svar: Du kan duscha utan risk.

Fråga: Kan min bebis duscha/bada?

Svar: Eftersom bebisar lätt dricker bad- och duschvatten är det rekommenderat att tvätta av bebisen med tvättlappar.

Fråga: Tandläkare, kan de arbeta som vanligt och borra med ett vattenflöde i munnen till exempel?

Svar: Rekommendationen är att använd kokat vatten för säkerhets skull. Mer specifika medicinska frågor hänvisas till Sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177.

Fråga: Kan jag få ekonomisk ersättning för att jag kokar mitt dricksvatten?

Svar: Boende och verksamma som är berörda av kokningsrekommendationen kämpar nu med att koka dricksvattnet och det är med stor förståelse som vi beklagar de besvär som uppstått i samband med kokrekommendationen. Nu hör kunder av sig och vill ha ersättning/avdrag på grund av de besvär som uppstått i samband med kokningsrekommendationen. Lerums kommun är väl medveten om den här frågan och hänvisar till de rutiner som vi följer:

Alla kunder är välkomna att skriftligen skicka in sina ersättningsanspråk/ skadekrav till Lerums kommun och varje enskilt fall kommer att utredas och baseras på om Lerums kommun har brustit i sitt uppdrag. Varje anspråk ska innehålla en redogörelse för vad ersättningen begärs för och med vilket belopp. Det går bra att skicka via e-post till va@lerum.se och det krävs ingen speciell blankett.

VA-verksamhetens ansvar regleras i lag (2006:412) om allmänna vatten- och avloppstjänster (vattentjänstlagen) och storlek på eventuell ersättning bestäms utifrån de principer som följer av 5 kap. skadeståndslagen (1972:207).

Vi är juridiskt sett förhindrade att genomföra utbetalning innan utredning är genomförd. Varje ersättningsanspråk ska dessutom utredas var för sig. Därför kan det inte bli aktuellt att göra generella avdrag på kommande VA-räkningar utan alla som kräver ersättning måste enskilt skicka in sina ersättningsanspråk för utredning.