Seminarium - Motverka och hantera kriser i dricksvattenförsörjningen

Den 11 oktober 2016 anordnade Lerums kommun seminariet Motverka och hantera kriser i dricksvattenförsörjningen. Seminariet vände sig till personal som arbetar inom krisberedskap eller VA på en kommun eller ett VA-bolag. Intresset för seminariet var mycket stort och lockade nästan 300 personer från Östersund i norr till Malmö i söder, från Stockholm i öster till Göteborg i väster. Genomförandet var lyckat och seminariet var mycket uppskattat av deltagarna.

Frågor som berördes vid seminariet var:

  • Hur kan kommuner arbeta för att förebygga en dricksvattenkris?
  • Hur kan kommuner agera om en kris väl uppstår?

Vi fick bland annat ta del av tips och erfarenheter från kommuner som haft kriser i dricksvattenförsörjningen. Nederst på denna sida finner du föreläsarnas presentationer från seminariedagen.

Seminariet finansierades genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) statsbidrag för krisberedskap.