Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Renspolning av vattenledningsnätet i Lerums kommun

Renspolningen av vattenledningarna startar i maj 2021. Det är ett långsiktigt arbete som tar sju år innan alla kommunens vattenledningar är renspolade. Arbetet görs i etapper; din fastighet påverkas normalt en till två dagar då vattnet stängs av. Spolningen är en del av vårt underhållsarbete och görs för att säkerställa en fortsatt god vattenkvalitet.

För att spola ur ledningarna används en metod som heter luft-vattenspolning. Det innebär att en blandning av vatten och tryckluft leds in och spolas ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet ökar hastigheten och skapar turbulens vilket rensar bort avlagringarna (järn, mangan och kalk) i röret. Vattnet tas om hand om av vårt dagvattensystem och ledningarna spolas tills vattnet är klart.   

Tidplan och plats

Arbetet med luft-vattenspolningen i kommunen pågår under sju år; dock inte på vintern när det riskerar att frysa på. Det är totalt 32 mil vattenledningar som ska spolas i kommunen. Renspolningen görs i etapper. I dessa etapper stängs vattnet av för en eller några gator i taget. Varje fastighet påverkas någon eller några dagar då vattnet är avstängt.

Övergripande preliminär tidsplan hela kommunen (kan komma att ändras)

Lerum år 2021-2022
Floda år 2023-2025
Gråbo år 2025-2026
Sjövik år 2028
Stenkullen år 2022-2023
Tollered år 2027

Övergripande preliminär tidsplan i Lerum (kan komma att ändras)

Vecka 18 2021 och preliminärt fram till sommaren går vi från Rydsberg mot Aspenäs.

Hösten 2021 och hela 2022 fortsätter vi längs våra ledningsstråk i Lerum, planen är inte klar utan kan beror på hur arbetet framskrider. I Lerums tätort är det 11 mil vattenledningar som ska spolas.

När vi kommer fram till nästa område beror på hur arbetet fortskrider. Informationen på denna sida kommer att uppdateras allteftersom. Vi skickar information via sms när vi kommer till ditt område; utskicken når de som anmält sig till sms-tjänsten. Informationsblad kommer att läggas i din brevlåda när det är dags att stänga vattnet i din fastighet.

Anmälan sms-avisering 

Information i brevlådan

En till fyra dagar innan det är dags för din gata, kommer vår entreprenör Pollex AB att lägga ut informationsblad i din brevlåda. Observera att vissa fastigheter kan behöva få spolat mer än en gång. Du kan alltså få information om avstängning vid mer än ett tillfälle.

Du får ett informationsblad per dag som din fastighet är berörd av arbetet. Du kan få flera blad med olika datum, alla datum gäller. Det gör vi för att det är svårt att i förväg veta om arbetet kräver en dag eller fler; eller om arbetet går saktare eller fortare fram än förväntat. I de flesta fall rör det sig om en dag eller två dagar.  

Vattnet avstängt

Under den dag eller de dagar arbetet pågår på din gata eller närområde är vattnet avstängt mellan klockan 08-18. Även om du fått två datum efter varandra kommer vattnet tillbaka efter klockan 18 varje dag.

Tänk på att fylla en eller flera behållare med vatten innan avstängningen om du behöver vatten för matlagning, hygien med mera.

Spola inte under tiden vattnet är avstängt!

Den dag, eller de dagar, som vattnet är avstängt vill vi uppmana dig till att stänga den  kran eller ventil  som sitter före eller efter din vattenmätare. Det kan bli både kraftiga luftstötar och mycket missfärgat vatten om du öppnar en vattenkran eller spolar på toaletten under pågående spolning.  

Om du inte kan stänga av kran/ventil så sätt gärna upp lappar eller tejpa över kranar och toastol så att du inte av misstag försöker sätta på vattnet i förväg.  

vattenmatare godkand 1.jpg
Avstäningsventilerna är röda på denna vattenmätarkonsol.  

Spola ur ledningarna innan du använder vattnet

Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning.

Det är viktigt att du låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola inte i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler. Tänk på att kontrollera att vattnet är klart innan du startar tvätt- och diskmaskin.

Observera att problem med missfärgat vatten kan förekomma även utanför det område där spolning pågår så ta som vana att kontrollera att vattnet är klart.

Framkomlighet begränsas där spolning pågår

Kör sakta förbi arbetsplatsen och uppmärksamma tillfälliga trafikhänvisningar.

För din och vår säkerhet ber vi dig att inte vistas runt vårt arbetsområde. Håll gärna ett extra vakande öga på dina barn.

Fortsatt bra vattenkvalitet

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för dig. Vi hoppas och tror att du har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar även i framtiden.