Skallsjö vattentäkt

Lerums kommun antog i december 2010 vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifter för vattentäkten i Skallsjö. Syftet är att skydda vattenkvalitén och därmed säkerställa tillgången på rent dricksvatten till kommunens medborgare.

I dagsläget används Skallsjö vattentäkt som reservvattentäkt.

Mer information om vattentäkten i Skallsjö kan du läsa under ladda hem. Vid frågor kontakta miljöenheten i Lerums kommun.