Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Öxsjön och Stora Stamsjön

Länsstyrelsen har fastställt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för kommunens vattentäkt Öxsjön och Stora Stamsjön. Syftet är att skydda vattenkvalitén och därmed säkerställa tillgången på rent dricksvatten till kommunens invånare.

Länsstyrelsen har beslutat om reviderade skyddsföreskrifter. Beslutet gäller från och med att det togs 2013-03-28.

De bestämmelser som träder i kraft från i och med beslutet innebär begränsningar i markanvändning inom skyddsområdet. Regeringen har i beslut I:4 i ärende M2011/877/Ma/M upphävt 1 § gällande båttrafik med bensin- eller dieseldriven tvåtaktsmotor på sjö och Länsstyrelsen kommer att fatta nytt beslut om föreskrift gällande detta.

Regeringen har ändrat 1 § vad gäller förbud mot trafik med bensin- eller dieseldrivet fordon på isbelagd sjö samt sjöflyg på sjö i primär och sekundär skyddszon till följande lydelse: För trafik med bensin- eller dieseldrivet fordon på isbelagd sjö krävs tillstånd. Sjöflyg på isbelagd sjö är förbjuden.

För frågor kan du vända dig till Länsstyrelsens vattenvårdsenhet eller till miljöenheten i Lerums kommun.